Bestuur

Het hoofdbestuur geeft leiding aan de omnivereniging s.v. K.D.O. Haar hoofdtaak is faciliteitenbeheer en financieel beheer, kantine en financiën gehele vereniging. Daarnaast coördineert het hoofdbestuur de afdelingen, sponsoractiviteiten en incidentele activiteiten zoals W.A. Verlaantoernooi, braderie, slotdag, kaderavond, etc. Het hoofdbestuur vergadert (gedurende het seizoen) elke eerste vrijdag van de maand.
De taakverdeling van het hoofdbestuur is als volgt:


Voorzitter: Berry Groen

 • Lid Dagelijks Bestuur s.v. K.D.O.
 • Algemene zaken
 • Algemene leiding, algemeen aanspreekpunt
 • Public relations/Communicatie
 • Voorzitter Stichtingsbestuur K.D.O. Sporthal

Email


Vice voorzitter en tweede secretaris: Andy Verstelle

 • Lid Dagelijks Bestuur s.v. K.D.O.
 • Plaatsvervangend voorzitter/tweede secretaris
 • Personeelszaken
 • Sponsorcommissie
 • Sportzaken
 • Overleg gemeente
 • Websitecommissie
 • Contactpersoon Ons Doel
 • WA Verlaan Toernooi/Braderie
 • Aanspreekpunt Verklaring omtrent Gedrag (VOG)

Email


Eerste penningmeester: Harry van de Rotten

 • Lid Dagelijks Bestuur s.v. K.D.O
 • Penningmeester Stichtingsbestuur K.D.O. Sporthal
 • Penningmeester Stichting exploitatie Sportcomplex KDO
 • Kantinezaken/kantine administratie
 • Contacten externe huurders
 • Doorbelasten facilitaire posten en salaris posten naar de afdelingen
 • Zorgdragen voor financiële handelingen (rekeningen)
 • Zorgdragen voor vastlegging BTW
 • Salarisadministratie
 • Verwerken financiële mutaties
 • Verzekeringen

Email


Secretaris en tweede Penningmeester: Cora Bartels

 • Lid Dagelijks Bestuur s.v. K.D.O.
 • Secretaris en 2e penningmeester
 • Behandelen van inkomende post
 • Verwerken van jaarverslagen t.b.v. ledenvergadering
 • Telefonisch contactadres voor verenigingen en instanties
 • Vraagbaak voor anderen omtrent officiële stukken, statuten, brieven, reglementen etc.
 • Plaatsen bestuursmededelingen In Ons Doel
 • Secretaris Stichtingsbestuur K.D.O. Sporthal
 • Verenigingsstructuur
 • Vereniging Kalender Activiteiten
 • 2e penningmeester
 • Sponsorcommissie
 • Centrale ledenadministratie*
 • Centrale contributie inning
 • Opstellen begroting
 • Samenstellen exploitatierekening van de gehele vereniging
 • Maken van balans
 • Coördinatie/controle afdelingspenningmeesters

Email


Leden: Kees de Kuiper

 • Leden Dagelijks Bestuur s.v. K.D.O.
 • Exploitatie faciliteiten en beheer i.s.m. Stichting exploitatie sportcomplex K.D.O.
 • Aanspreekpunt Groengroep
 • Aanspreekpunt schoonmaak
 • Vaststellen onderhousplan (groot- en klein onderhoud)
 • Ontruimingsplan

Email Kees de Kuiper


Voorzitter afdeling Voetbal: Rob Baas / Herman Westerbos

 • Lid Hoofdbestuur Veldvoetbal
 • Aanspreekpunt veldvoetbalzaken

Email


Voorzitter afdeling Handbal: Trudy Lauwers

 • Lid Hoofdbestuur Handbal
 • Aanspreekpunt handbalzaken

Email


Voorzitter afdeling Volleybal: Ron Ferwerda

 • Lid Hoofdbestuur Volleybal
 • Aanspreekpunt volleybalzaken

Email


Voorzitter afdeling Zaalvoetbal: Gerrit de Graaf

 • Lid Hoofdbestuur zaalvoetbal
 • Aanspreekpunt zaalvoetbalzaken

Email


Lid hoofdbestuur D.A.G.: Ineke Hogerwerf

 • Lid Hoofdbestuur D.A.G.

Email


Evenementen
 • Bingo-avonden in 2017 bij KDO

  20 October 2017
  De resterende bingo-avonden in 2017 zijn op de volgende data gepland:20 oktober 201717 november 201715 december 2017De bingo begint op de bovenstaande vrijdagen om 20:00 uur in de kantine...
 • Kwakelse Veiling bij KDO

  28 October 2017
  Op zaterdag 28 oktober en zaterdag 4 november a.s. zullen de veilingavonden in de kantine van KDO georganiseerd worden.Klik hier voor de laatste info op de website van het veilingcomité.
 • 5e editie van de voetbalquiz bij KDO

  24 November 2017
  Naderende info omtrent de inschrijving volgt spoedig. Ook deze editie zal worden gepresenteerd door Theo en Hein Leliveld.Noteer 24 november 2017 alvast in je agenda en zorg dat je erbij bent in de kantine...
Weer
 • 14,4°
  Vrijwel onbewolkt (zonnig/helder)
  Nog even rustig najaarsweer
Buienradar.nl