Nieuwe bestuursleden

Gezocht:Bestuursleden

Notulist die de notulen tijdens onze vergaderingen ( ong.1xper 5 weken) wil verzorgen.

Penningmeester die na inwerkperiode de taken van onze penningmeester wil overnemen.

Interesse: mail naar aerobics@kdo.nl