DAG Nieuws

<< Dance/Aerobics/Gym nieuws
Nieuws
 • Algemene ledenvergadering KDO D.A.G. 24-11-2022

  2 november 2022
  UITNODIGING

  ALGEMENE LEDENVERGADERING KDO D.A.G.
  donderdag 24-11-2021 20:30 uur
  Bestuurskamer  KDO


  AGENDA

  1 Opening
  2 Notulen vorige ledenvergadering ter goedkeuring
  3 Mededelingen en ingezonden stukken
  4 Financieel jaarverslag
  5 Algemeen jaarverslag
  6 Vaststelling contributie seizoen 2023-2024
  7 Bestuurssamenstelling en vacatures bestuur.
     Vacatures: algemeen bestuurslid met social media in takenpakket en lid jeugdcommissie.
  8 Rondvraag en sluiting

   
  Voor meer informatie over de nog in te vullen vacature(s), kunt u contact opnemen met het bestuur d.m.v. een mailtje naar aerobics@kdo.nl
   
  Bestuur