Evenementen

 • Algemene Ledenvergadering

  Aan alle leden en donateurs van alle afdelingen van Sportvereniging KDO

  (vanaf 16 jaar)

  Hierbij nodigen wij u uit voor de:

  ALGEMENE LEDENVERGADERING van Sportvereniging KDO,

  welke wordt gehouden op donderdag 22 november 2018 om 21.00 uur in de 2de kantine.

  (De stukken liggen vanaf 15 november in de kantine). 

  Op de agenda staan de volgende punten:

  1. Opening door de voorzitter Andy Verstelle
  2. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 16 november 2017
  3. Mededelingen en ingezonden stukken
  4. Bespreking jaarverslag
  5. Bespreking financiële stukken
  6. Bestuursverkiezing
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

  Toelichting Agendapunt 6

  Door periodiek aftreden ontstaat een vacatures voor de positie van voorzitter. In het hoofdbestuur is daarnaast sprake van een vacature voor een bestuurslid met de aandachtspunten “evenementen’ en ‘vrijwilligers’.

  Andy Verstelle stelt zich herkiesbaar.

  Het hoofdbestuur stelt voor:

  • Andy Verstelle te herbenoemen tot voorzitter

  Mochten er eventuele kandidaten zijn voor genoemde functies, dan gelieve een lijst van ten minste 10 personen met geldige handtekening, waarvan die van de kandidaat, waarmede hij of zij te kennen geeft een eventuele bestuursfunctie te aanvaarden, bij aanvang van de vergadering aan de voorzitter te overhandigen.

  Namens het hoofdbestuur van de s.v. KDO

  Cora Bartels, secretaris

  Rooster van aftreden KDO hoofdbestuur

  2018:    Andy Verstelle (voorzitter)

  2019:    Harry van de Rotten (penningmeester)

  2019:    Kees de Kuiper (beheer)

  2020:    Cora Bartels (secretaris/2e penningmeester)

Evenementen
Weer
 • 5,5°
  Zwaar bewolkt
  Wolken in aantocht
Buienradar.nl