Boetes NHV

Boetes seizoen 2017 - 2018:

Terugtrekken team zaalcompetitie na 1 september:     Teambijdrage

Terugtrekken team veldcompetitie na 15 augustus:  Senioren  € 100,00

Terugtrekken team veldcompetitie na 15 augustus:  Jeugd      € 75,00

Niet opkomen van het team

Senioren ere-, 1e en 2e divisie    € 200,00  

Senioren wedstrijdsport      € 100,00  

Senioren breedtesport        € 100,00  

Jeugd divisies                    € 75,00  

Jeugd breedtesport            € 75,00  

 

Deze boetes worden opgelegd door het NHV en zal aan het betreffende team doorberekend!