Scheidsrechters

Masterplan scheidsrechters KDO Handbal 

Naar aanleiding van een scheidsrechtersbijeenkomst, waar is gebrainstormd over de toekomst van ons scheidsrechterscorps, is dit Masterplan ontstaan. 

Doelstelling is dat KDO nu en in de toekomst aan de verplichte levering van scheidsrechters kan (blijven) voldoen. Hiertoe is er een aanzienlijke uitbreiding van het huidige scheidsrechtersbestand in de vorm van competente scheidsrechters nodig. 

Het imago van scheidsrechter zijn dient tevens aanzienlijk verbeterd te worden. Dit zal door iedereen in de vereniging opgepakt moeten worden. 

Hoe kan dit gerealiseerd worden? 

 • 1. Binnen nu en vijf jaar moeten alle senioren een cursus hebben gevolgd die hen in staat stelt wedstrijden op hun eigen niveau te leiden. Dit niveau kan per persoon verschillen. Niet iedereen staat even stevig in zijn/haar schoenen. Dit kan zijn een cursus jeugdspelleider, een reguliere scheidsrechterscursus, of voor degenen die al een diploma hebben een herhalingscursus. Ook de junioren A en B vanaf 14 jaar, kunnen de scheidsrechter cursus HS2 volgen.
 • 2. Alle B- jeugdleden gaan een cursus jeugdspelleider volgen zodra ze daar de juiste leeftijd voor hebben. Zij worden hiervoor beloond met een shirt met tekst. Als dit consequent wordt doorgevoerd zijn vanaf volgend seizoen alle jeugdspelers die instromen bij de

A-junioren / senioren al opgeleid tot jeugdspelleider.

 • 3. Er zijn 4 personen opgeleid tot begeleider. Eén begeleider mag 2 tot 3 nieuwe scheidsrechter per cursus begeleiden. Zonder begeleiders kunnen er geen scheidsrechters opgeleid worden.
 • 4. Het bestuur heeft tot taak het imago van scheidsrechter op te vijzelen. Dit kan door middel van positieve uitlatingen maar bijvoorbeeld ook door gesprekken met coaches, ouders én spelers.
 • 5. Wij moeten degenen die de cursus gaan volgen in staat stellen om dat op geringe afstand van hun woonplaats te doen. Dit houdt in dat de cursus naar ons toe moet komen. Dit kan natuurlijk niet altijd alleen maar bij KDO zijn maar ook bij buurtverenigingen. 

Wat zijn de handvatten? 

 • 1. Alvast aankondigen dat deze verandering eraan komt. Het is echt nodig dat er meer mensen gaan fluiten, want de bond gaat vanaf nu ieder jaar de verplichte levering een klasse omlaag brengen. Volgend seizoen is KDO dus al aan de beurt.
 • 2. Opleiding verplicht stellen. Maximaal mogen er 5 personen op cursus HS 2. Als er mensen zijn die echt niet willen dan kan er een andere verplichting opgelegd worden, zoals bijvoorbeeld zater/zondagsdienst en zaaldienst. Wellicht ook het begeleiden van anderen die wel de scheidsrechterscursus doen.
 • 3. Beginnende fluiters, jeugdspelleider, gaan de D/C jeugd fluiten om vertrouwen te krijgen en pas op een later moment bouwen zij uit naar B-A-Dames.
 • 4. Ieder seizoen zal aan het begin een spelregeluitleg moeten komen zodat iedereen de spelregels kent en op de hoogte is van de wijzigingen.
 • 5. Nauw contact houden met de bond en de buurtverenigingen, zodat er snel gehandeld kan worden als er problemen zijn.
 • 6. Spelregel uitleg avond organiseren, elk jaar.