Wat heeft KDO u te bieden

Onze sportvereniging bestaat uit verschillende afdelingen, te weten Veldvoetbal, Zaalvoetbal, Handbal, Volleybal en DAG (Dance - Aerobics - Gymnastiek). Al deze afdelingen hebben een eigen bestuur. Informatie over de bestuursopzet en dergelijke vindt u bij de verschillende afdelingen op deze Website. Daarnaast wordt er nog op informele wijze door dames en heren aan trimmen gedaan.

Vele verenigingen maken gebruik van onze prima, nieuwe, faciliteiten. Voorbeelden hiervan zijn onder meer twee badmintonverenigingen die hun wedstrijden in onze eigen sporthal spelen, de lokale EHBO vereniging, diverse honkbalclubs, een vogelvereniging, een klaverjasvereniging, et cetera. Overdag wordt het complex gebruikt door het schoolonderwijs dat gymnastieklessen geeft in onze sporthal.
KDO is opgericht in 1945 en is voor onze gemeenschap (De Kwakel) een grote vereniging (ongeveer 1300 actieve leden) met een sterke regionale aantrekkingskracht. Wij zijn een gezonde vereniging met oog voor de toekomst. Zo wordt er jaarlijks gericht in de vereniging geïnvesteerd om de faciliteiten in prima conditie te houden.

Verder vinden wij, in de gehele breedte, het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met onze jeugd. Hiervoor hebben wij binnen onze vereniging een jeugdbeleidsplan ontwikkeld. Op deze website vindt u meer informatie over ons jeugdbeleidsplan.
Wilt u verdere informatie, neem dan gerust contact op met één van onze contactpersonen of stuur een e-mail naar bestuur@kdo.nl .

<< Sportvereniging KDO nieuws
Nieuws
 • KDO NIET naar de Ruilverkaveling

  11 June 2020
  In december 2019 heeft de gemeente het idee naar buiten gebracht om de sportvelden van De Kwakel te verplaatsen naar het gebied ten westen van Bezworen Kerf en het Lange Eind ten zuiden van dorpskern De Kwakel (de Ruilverkaveling). In dit gebied is woningbouw niet toegestaan door de contouren van Schiphol. Op de vrijgekomen sportlocaties kunnen vervolgens woningen worden gebouwd, wat wel is toegestaan. Dit idee is ontstaan omdat er grote behoefte is aan woningen.

  De afgelopen maanden is onderzoek gedaan naar het aantal en het soort woningen dat gebouwd kan worden, de gevolgen voor verkeer, de kwaliteit van de bodem in de ruilverkaveling, en naar de mogelijkheden om de sportcomplexen op de nieuwe locaties in te passen. Daarbij is ook in kaart gebracht wat de kosten zijn voor de verplaatsing van de sportvelden en welke kosten en opbrengsten de gemeente heeft bij de bouw van de woningen.
   

  Financieel tekort en varianten 

  Uit het onderzoek is geconcludeerd dat het idee van de verplaatsing van alle sportcomplexen uitkomt op een aanzienlijk financieel tekort. Daarom is ook gekeken naar een vijftal varianten waarmee de kosten worden verlaagd en toch een aanzienlijk aantal woningen kan worden gebouwd. Deze varianten zijn: 

  1.       verplaatsing van KDO (inclusief sporthal en evenemententerrein en) naar de Ruilverkaveling;  

  2.       verplaatsing van Qui Vive hockey naar de ruilverkaveling, Qui Vive tennis en Thamen (inclusief jeu de boules) naar De Legmeer 

  3.       verplaatsing van Qui Vive hockey en Qui Vive tennis naar De Legmeer 

  4.       verplaatsing van Qui Vive tennis en Thamen (inclusief jeu de boules) naar De Legmeer 

  5.       verplaatsing van Thamen naar De Legmeer 

  De varianten 1 tot en met 3 komen ook uit op een groot financieel tekort. Het college heeft daarom besloten deze varianten nu niet verder te onderzoeken. Dat betekent dat de Ruilverkaveling als mogelijke locatie voor verplaatsing van sportcomplexen vooralsnog niet in beeld is. Wellicht dat er zich in de toekomst door nieuwe ontwikkelingen wel mogelijkheden aandienen.  

  Vervolg haalbaarheidsonderzoek 

  Dat betekent dat de gemeente alleen de varianten 4 en 5 verder gaat onderzoeken. Voor KDO betekent het dat wij dus NIET gaan verhuizen naar de Ruilkaveling.


Evenementen
Weer
 • 12,9°
  Zwaar bewolkt en regen
  Enkele zeer natte dagen
Buienradar.nl