Wat heeft KDO u te bieden

Onze sportvereniging bestaat uit verschillende afdelingen, te weten Veldvoetbal, Zaalvoetbal, Handbal, Volleybal en DAG (Dance - Aerobics - Gymnastiek). Al deze afdelingen hebben een eigen bestuur. Informatie over de bestuursopzet en dergelijke vindt u bij de verschillende afdelingen op deze Website. Daarnaast wordt er nog op informele wijze door dames en heren aan trimmen gedaan.

Vele verenigingen maken gebruik van onze prima, nieuwe, faciliteiten. Voorbeelden hiervan zijn onder meer twee badmintonverenigingen die hun wedstrijden in onze eigen sporthal spelen, de lokale EHBO vereniging, diverse honkbalclubs, een vogelvereniging, een klaverjasvereniging, et cetera. Overdag wordt het complex gebruikt door het schoolonderwijs dat gymnastieklessen geeft in onze sporthal.
KDO is opgericht in 1945 en is voor onze gemeenschap (De Kwakel) een grote vereniging (ongeveer 1300 actieve leden) met een sterke regionale aantrekkingskracht. Wij zijn een gezonde vereniging met oog voor de toekomst. Zo wordt er jaarlijks gericht in de vereniging geïnvesteerd om de faciliteiten in prima conditie te houden.

Verder vinden wij, in de gehele breedte, het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met onze jeugd. Hiervoor hebben wij binnen onze vereniging een jeugdbeleidsplan ontwikkeld. Op deze website vindt u meer informatie over ons jeugdbeleidsplan.
Wilt u verdere informatie, neem dan gerust contact op met één van onze contactpersonen of stuur een e-mail naar bestuur@kdo.nl .

<< Sportvereniging KDO nieuws
Nieuws
 • Agenda Algemene Ledenvergadering

  5 November 2018

  Aan alle leden en donateurs van alle afdelingen van Sportvereniging KDO

  (vanaf 16 jaar)

  Hierbij nodigen wij u uit voor de:

  ALGEMENE LEDENVERGADERING van Sportvereniging KDO,

  welke wordt gehouden op donderdag 22 november 2018 om 21.00 uur in de 2de kantine.

  (De stukken liggen vanaf 15 november in de kantine). 

  Op de agenda staan de volgende punten:

  1. Opening door de voorzitter Andy Verstelle
  2. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 16 november 2017
  3. Mededelingen en ingezonden stukken
  4. Bespreking jaarverslag
  5. Bespreking financiële stukken
  6. Bestuursverkiezing
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

  Toelichting Agendapunt 6

  Door periodiek aftreden ontstaat een vacatures voor de positie van voorzitter. In het hoofdbestuur is daarnaast sprake van een vacature voor een bestuurslid met de aandachtspunten “evenementen’ en ‘vrijwilligers’.

  Andy Verstelle stelt zich herkiesbaar.

  Het hoofdbestuur stelt voor:

  • Andy Verstelle te herbenoemen tot voorzitter

  Mochten er eventuele kandidaten zijn voor genoemde functies, dan gelieve een lijst van ten minste 10 personen met geldige handtekening, waarvan die van de kandidaat, waarmede hij of zij te kennen geeft een eventuele bestuursfunctie te aanvaarden, bij aanvang van de vergadering aan de voorzitter te overhandigen.

  Namens het hoofdbestuur van de s.v. KDO

  Cora Bartels, secretaris

  Rooster van aftreden KDO hoofdbestuur

  2018:    Andy Verstelle (voorzitter)

  2019:    Harry van de Rotten (penningmeester)

  2019:    Kees de Kuiper (beheer)

  2020:    Cora Bartels (secretaris/2e penningmeester)