Lid worden

Bij KDO werken we met een digitaal aanmeldingsformulier.

Aanmelden (Zaal)Voetbal kan via: Lid worden (zaal)voetbal

Aanmelden Handbal kan via: Lid worden handbal

Aanmelden Survivalrun kan via: Lid worden survivalrun

Aanmelden Trimmen kan via: Lid worden Trimmen

Aanmelden DAG kan via: Lid worden van DAG.

Voor Volleybal dient u nog het aanmeldingsformulier (groen) te downloaden. 
aanmeldingsformulier downloaden.

Print het formulier uit; vul het in en zet uw handtekening erop.

Het innen van de contributie doen wij met een automatische incasso. Vandaar dat wij u direct verzoeken uw IBAN gegevens in te vullen.

Het formulier kan daarna ingeleverd worden bij de ledenadministratie. Op het formulier staat bij wie, voor welke afdeling, u het formulier kan inleveren.