Prijzen overzicht

Reclameborden

De prijzen van de reclameborden bestaan uit twee componenten:

  • Eenmalige aanmaakkosten
  • Jaarlijkse huurprijs

De eenmalige aanmaakkosten van een standaard formaat reclamebord zijn afhankelijk van het aantal kleuren van uw logo, maar gemiddeld moet u denken aan € 325,00. Deze krijgt u door KDO gefactureerd nadat het reclamebord vervaardigd is.

Advertenties

Advertenties in het clubblad Ons Doel zijn er in verschillende formaten en dus ook in verschillende prijsklasses. Hierbij wordt verder onderscheid gemaakt tussen een advertentie binnenin het clubblad en een advertentie op de omslag. 

De prijzen voor kalenderjaar 2018 zijn als volgt:

 Omslag 
 1 pagina achterzijde  € 995,00
 1/2 pagina achterzijde  € 540,00
 1 pagina binnenzijde  € 875,00
 2/3 pagina binnenzijde  € 630,00
 1/3 pagina binnenzijde  € 370,00
 Binnenin 
 1 pagina  € 860,00
 2/3 pagina  € 610,00
 1/2 pagina  € 460,00
 1/3 pagina  € 350,00
 1/4 pagina  € 260,00
 2/9 pagina  € 255,00
 1/6 pagina  € 200,00
 1/8 pagina  € 155,00
 1/9 pagina  € 145,00

De advertenties worden per kalenderjaar vernieuwd om u de gelegenheid te geven op jaarlijkse basis uw reclame uiting aan te kunnen passen. De advertentievellen worden gedrukt op hoogwaardig kwaliteitspapier desgewenst in full color.
 
Overige advertentiemogelijkheden

 Flyers eenmalig toegevoegd aan clubblad 
 Door sponsor zelf gedrukte flyers: 
 A4 enkelzijdig bedrukt  €   75,00
 A4 dubbelzijdig bedrukt  € 100,00
 Door KDO gedrukte flyers 
 A4 enkelzijdig bedrukt  € 125,00
 A4 dubbelzijdig bedrukt  € 175,00

Prijzen in overleg voor:
Eenmalige advertentie
Reclame op informatieblaadjes
Reclame op programma- en toernooiboekjes
Reclame op donateurskaarten
Reclame op entreebiljetten etcetera

Narrow casting

U kunt op ieder gewenst moment beginnen met narrowcasting bij KDO. De prijs voor een scherm bedraagt jaarlijks € 225,00.

Kledingsponsoring

Naast de kosten van de kleding zijn er per afdeling andere afspraken over verdere bijdragen gedurende de contractperiode:

VeldvoetbalGeen verdere kosten, wel jaarlijkse vervanging van kleding indien noodzakelijk
HandbalJaarlijkse bijdrage ter grootte van de contributie van een speler van het gesponsorde team
ZaalvoetbalKDO 1: € 235,00 euro per seizoen
Overige teams: Jaarlijkse bijdrage ter grootte van de contributie van een speler
Volleybal€ 235,00 euro per seizoen

De contractperiode voor het sponsoren van tenues voor alle afdelingen bedraagt 5 jaar. Na deze periode zal de huidige sponsor als eerste worden benaderd voor een nieuwe overeenkomst.

Resultaatsponsoring

  • € 70,00 per gewonnen competitie-wedstrijd van KDO 1 zondag, of
  • € 45,00 per gewonnen en 22,50 € per gelijk gespeelde competitie-wedstrijd van KDO 1 zondag, of
  • Eenmalig € 450,00 per seizoen

Kleedkamersponsoring

Het sponsoren van een kleedkamer op het KDO complex bedraagt € 2.500,00 voor een periode van vijf jaar.

Balsponsoring

De kosten van het sponsoren van een wedstrijdbal is bij alle afdelingen gelijk: € 50,00.

Toernooisponsoring

Omdat het bij toernooien heel specifiek gaat om bijvoorbeeld de betreffende afdeling, het aantal deelnemers, de doelgroep, etcetera, is het niet mogelijk om hier een vaste prijs voor neer te leggen. Dit is een stukje maatwerk dat de sponsorcommissie graag samen met u op papier zet.

Vrienden van KDO

Voor € 50,00 per jaar wordt u lid van de Vrienden van KDO.