Op dit gedeelte treft u informatie aan over onze afdeling veldvoetbal.

<< Veldvoetbal nieuws
Nieuws
 • Wijzigingen binnen veldvoetbal vanaf 1 september

  1 September 2019

  Belangrijke wijzigingen binnen het veldvoetbal vanaf 1 september 2019!

  Het veldvoetbalbestuur heeft afgelopen seizoen aandacht gevraagd voor het tekort aan vrijwilligers binnen het veldvoetbal. Om vrijwilligers te werven zijn er een aantal initiatieven geweest: van vacatures in Ons Doel, op de website, posters, banners, social media en het netwerken (ook langs de lijn).

  Als klap op de vuurpijl is er in samenwerking met het Hoofdbestuur van KDO op 27 mei een vrijwilligersavond georganiseerd, met als gastspreker Jetze Plat, en het belang van vrijwilligers voor KDO. Dat heeft niet geresulteerd in om alle vacatures te vullen. Het veldvoetbalbestuur doet een beroep op ouders, (actieve) leden en of andere betrokkenen om je aan te melden als vrijwilliger.

  Om alle activiteiten binnen het veldvoetbal goed te kunnen blijven faciliteren worden er

  per 1 september 2019 een aantal wijzigingen doorgevoerd. De (uit)wedstrijden, verzameltijden en vervoerschema e.d. worden niet meer gemeld in Ons Doel en zal de zaterdagdienst anders worden ingericht.

  Hieronder kun je lezen hoe deze wijzigingen met ingang van komend seizoen zijn georganiseerd en wat de bedoeling is.

  • Alle teams kiezen binnen hun eigen team een teammanager (een ouder of vertegenwoordiger) die een aantal (praktische) zaken in en om het team regelt. Deze ouder / vertegenwoordiger verzorgt de communicatie over de aankondiging van de (uit)wedstrijden en verzameltijd en maakt het vervoerschema voor de uitwedstrijden. De communicatie verloopt via de eigen team(groeps)app.

  De informatie over de wedstrijden vindt de teammanager op Voetbal.nl van de KNVB. De teammanager stemt vooraf met de leider/trainer van het team af in relatie tot welke informatie er  (wekelijks) gedeeld /geappt wordt.

  • De zaterdagdienst (ontvangst van tegenstanders, sleutelbeheer kleedkamers borg e.d.) wordt komend seizoen gedaan door ouders van de teams O8 t/m O13. Welk team wanneer aan de beurt is vindt plaats op basis van een schema. Dit schema wordt aangeleverd door de  wedstrijdsecretarissen naar de teammanagers van bovengenoemde leeftijdsgroepen. Het team wat ingeroosterd is voor de zaterdagdienst, speelt op deze dag thuis! De teammanager stemt vervolgens binnen het eigen team af welke ouders de zaterdagdienst doen.

  Vacatures veldvoetbal

  * TC lid voor de O8 t/m O11: graag een ouder die kind(eren) heeft voetballen in deze leeftijdscategorie

  * Afgelastingendienst (2 vacatures)

  * Twee wedstrijdsecretarissen één voor de pupillen en één voor de  junioren (Bestuursfunctie)

  * Coördinatoren O12 / O13 / O15 / O17 / O19

  * Teammanagers alle teams (zelf regelen binnen de teams)

  Op de website van KDO vind je begin volgende week een overzicht van de aangepaste 'voetbalorganisatie' met daarin de verschillende rollen, taken en tijdsbesteding.

  Ondersteuning éénmalige activiteiten per seizoen

  Voor een aantal terugkerende activiteiten per seizoen wordt er vanuit het veldvoetbalbestuur in het begin van de competitie contact opgenomen met de coördinatoren van de O13 / O15 / O17 en ouders om te helpen bij de uitvoering. De opbrengst van deze activiteiten wordt onder meer gebruikt om het tweejaarlijkse voetbalkampeekend in Ommel te organiseren en andere voetbalgerelateerde teamactiviteiten. 

  Het gaat om de volgende activiteiten:

  * Plantjesacties (O13 en O15)

  * Oliebollenactie (O17)

  Wijzigingen spelregels

  Voor het seizoen 2019-2020 zijn er een flink aantal wijzigingen van de spelregels voor de teams vanaf de O13 t/m senioren. De belangrijkste wijzigingen vind je HIER in een filmpje van de KNVB die geplaatst is op de website van KDO. Verzoek is om de gewijzigde spelregels aandachtig door te lezen en je daaraan te houden!

  Respect voor scheidsrechters 

  Spelers moeten alle beslissingen die worden genomen door de scheidsrechter en overige wedstrijdofficials respecteren.  Respect voor de Spelregels en voor de wedstrijdofficials die de Spelregels toepassen is van het allerhoogste belang voor de eerlijkheid en het imago van het voetbal. (>zeker  in de A-categorie zullen hier veel sneller kaarten voor worden gegeven)

  Rol van de aanvoerder

  De spelregels benadrukken dat de aanvoerder een ‘mate van verantwoordelijkheid heeft voor het gedrag van zijn team’ – van aanvoerders wordt verwacht dat zij deze verantwoordelijkheid nemen om er aan bij te dragen het gedrag van de spelers van het eigen team te kalmeren of positief te beïnvloeden. Dit geldt met name in controversiële of confronterende situaties waarbij tegenstanders of wedstrijdofficials betrokken zijn.

  Winnaar van de Toss mag ook voor de aftrap kiezen
  Het team dat de toss wint mag ervoor kiezen de aftrap te nemen.

  (vorig seizoen mocht je alleen kant kiezen)

  Doeltrap
  Een doeltrap, of een vrije trap in de eigen zestien meter, hoeft niet meer eerst uit het strafschopgebied voordat een medespeler de bal mag aanraken. De bal is in het spel vanaf het moment dat deze is getrapt en duidelijk beweegt. Alleen de opbouwende partij mag de bal direct in de zestien meter aanraken.

  Muurtje
  Als de verdedigende partij bij een vrije trap een muurtje neerzet van drie of meer spelers, moeten alle aanvallers minimaal één meter afstand houden van dit muurtje. Als de aanvallers zich hier niet aan houden, volgt er een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij.

  2 meter afstand houden bij de Inworp
  Tegenstanders moeten ten minste 2m afstand houden van het punt op de zijlijn waar een inworp wordt genomen, zelfs als de inwerper zich achter de lijn bevindt. 

  Plek van wisselen
  Als een speler gewisseld wordt, kan de scheidsrechter bepalen dat dit bij de dichtstbijzijnde doel- of zijlijn moet gebeuren. De scheidsrechter kan dit bijvoorbeeld beslissen om tijdrekken te voorkomen, of in het geval van een blessure.

  Scheidsrechterbal
  Bij een scheidsrechterbal mag er voortaan maar één speler in de buurt staan van de scheidsrechter, als hij de bal laat vallen. Dit moet een speler zijn van het team dat de bal als laatste heeft aangeraakt. De rest van de spelers moet op minimaal vier meter afstand staan. Als er een scheidsrechtersbal in het strafschopgebied is, is deze altijd voor de keeper.

  Scheidsrechterbal wanneer de bal de scheidsrechter of assistent scheidsrechter raakt

  En de bal op het speelveld blijft wanneer een team een veelbelovende aanval kan starten, de bal direct in het doel gaat, of het andere team in balbezit komt.

  Kaarten voor teamofficials
  Een scheidsrechter kan ook een gele of rode kaart geven aan teamofficials. Teamofficials zijn alle stafleden die langs het veld zitten, zoals de coach, verzorger of teammanager. Afgelopen seizoen is hier al mee geëxperimenteerd in het betaald voetbal, vanaf komend seizoen geldt het ook voor het amateurvoetbal.

  Strafschoppenserie
  Als er een strafschoppenserie aan te pas moet komen om een beslissing te brengen, gaat het vanaf dit seizoen weer om-en-om. Team A begint, team B neemt daarna een strafschop, daarna weer Team A, enzovoort. De ABBA-procedure, die vorig seizoen werd gebruikt, bestaat niet meer.

  Spelregelbewijs halen

  Elk jaar worden spelers bij de O17 geïnformeerd over het behalen van het spelregelbewijs. Het veldvoetbalbestuur constateert dat betreffende spelers meerdere malen aangespoord moeten worden om het te halen. Wij vragen spelers (en ook ouders) om binnen acceptabele tijd nadat je geïnformeerd bent het spelregelbewijs te halen. Wanneer de deadline is verstreken en je hebt het certificaat nog niet gehaald ben je NIET speelgerechtigd. In Ons Doel kun je lezen om welke spelers het gaat!

  Boetes Gele- en Rode kaarten

  Vorig seizoen heeft het veldvoetbalbestuur besloten dat de boetes door de spelers of het team zelf worden betaald. De coördinatie om de boetes te 'innen' ligt bij de trainer van het team en deze zal op het eerste verzoek van de wedstrijdsecretaris of penningmeester het uitstaande bedrag overmaken.

  Het veldvoetbalbestuur wijst de trainers erop om de spelers / team hierover te informeren, maar ook preventief dit met het team te bespreken en zoveel mogelijk kaarten te voorkomen.

  Technische Commissie (TC)

  De TC bestaat komend seizoen uit: 

  Andre Smith, Gerard Helling, Paul ten Brink en Martin de Roij.

  Vragen?

  Neem dan contact op met Martin de Roij (voorzitter Veld Voetbal Bestuur) op 06-37421849.

Evenementen
Weer
 • 12,9°
  Vrijwel onbewolkt (zonnig/helder)
  Helder en kurkdroog
Buienradar.nl