Op dit gedeelte treft u informatie aan over onze afdeling veldvoetbal.

<< Veldvoetbal nieuws
Nieuws
 • Agenda Ledenvergadering Veldvoetbal

  18 November 2018

  Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering voor de afdeling veldvoetbal.

  Datum: donderdag 22 november 2018.

  Aanvang: 20.00 uur in de kleine kantine van KDO. Voor alle leden van 16 jaar en ouder..

  1. Opening
  2. Notulen ledenvergadering 2017
  3. Mededelingen
  4. Jaarverslag .
  5. Financieel overzicht
  6. Begroting
  7. Contributie 2018 – 2019

  Voorstel is om de contributie met 1,67%  te gaan verhogen. Dit percentage is gebaseerd op de consumentenindex prijs (CPI) cijfers.

  1. Bestuursverkiezing

  Aftredend volgens rooster en herkiesbaar zijn:

  • Henk van Leeuwen, penningmeester.

  Aftredend en niet herkiesbaar

  • Ron Plasmeijer. Ron zal seizoen 2018/2019 afmaken.

  Rob Baas heeft vorig seizoen aangeven zijn taken als secretaris te willen beëindigen.

  Voorstel is om Joyce Velgersdijk als secretaris te gaan aanstellen. Zij zal hierbij ondersteunt worden door Henk Onderwater, die als contactpersoon voor de KNVB zal fungeren.

  Voorstel is om Martin de Roij aan te stellen als voorzitter a.i. Medio april 2019 zal dit met Martin geëvalueerd worden.

  1. Rondvraag
Evenementen
Weer
 • 8,9°
  Vrijwel onbewolkt (zonnig/helder)
  Heerlijk lenteweer
Buienradar.nl