Bestuur

Voorzitter: Gerrit de Graaf

· Algemene zaken
· Algemene leiding, algemeen aanspreekpunt
· Actuele zaken bespreken/behandelen/beslissen etc.
· Lid Dagelijks Bestuur s.v. K.D.O.
info@gerritdegraaf.nl

Secretaris: Anita Moes
· Behandelen van inkomende post
· Verwerken van jaarverslagen t.b.v. ledenvergadering
· Telefonisch contactadres voor verenigingen en instanties
· Vraagbaak voor anderen omtrent officiële stukken, statuten, brieven, reglementen etc.
· Plaatsen bestuursmededelingen In Ons Doel

zaalvoetbalkdo@outlook.com

Penningmeester: John de Vries
· Algemeen
· Opstellen begroting
· Samenstellen exploitatie rekening
· Maken van balans
· Doorbelasten facilitaire posten en salaris posten naar de afdelingen
· Zorgdragen voor financiële handelingen (rekeningen)
· Verwerken financiële mutaties

 Wedstrijdsecretaris Dames: Marian Maas
· Algemene zaken
· Programma dames wedstrijden plaatsen in Ons Doel
· Contact met KNVB i.v.m. competitiewedstrijden
· Actuele zaken bespreken/behandelen/beslissen etc.
maasmarian@gmail.com

Wedstrijdsecretaris Heren: Vacant
· Algemene zaken
· Programma heren wedstrijden plaatsen in Ons Doel
· Contact met KNVB i.v.m. competitiewedstrijden
· Actuele zaken bespreken/behandelen/beslissen etc.

info@gerritdegraaf.nl

Scheidrechters en matriaal zaken: Gerard Hogerwerf
Regelen van scheidrechters overleg met zaalcommisaris
Zorgen voor voldoende matriaal.