AAN/AFMELDEN EN WIJZIGEN

LIDMAATSCHAP


Inhoud

1. Aanmelden

2. Wijzigingen

3. Afmelden / beindiging lidmaatschap

4. Overschrijving van/naar andere club

5. Contributiebedrag

6. Nieuw team starten

7. Restitutie bij blessure of zwangerschap

8. Doorbelasten boetes

9. Betaling & incassoprocedure

 

 

1. Aanmelden
Indien je interesse hebt om te voetballen, stuur dan een mail naar de secretaris van KDO Zaalvoetbal. Deze zal kijken of er bij de diverse teams ruimte is voor een extra speler en je laten weten of je bij KDO kunt gaan spelen. Een geheel nieuw team starten, kan ook: lees dan verder bij kopje nr. 6 ‘Nieuw team starten’.

Aanmelden kan gedurende het gehele jaar. Lever hiervoor het ingevulde inschrijfformulier in bij de secretaris. Het inschrijfformulier vind je hier.

Kom je van een andere club? Lees dan ook kopje 4.

 

2. Wijzigingen

Ben je verhuisd of heb je een nieuw rekeningnummer. Geef het door aan de administratie! Vul een wijzigingsformulier in en stuur deze op naar de secretaris. Het wijzigingsformulier vind je hier.

 

3. Afmelden / beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd voor het volgende seizoen. Men dient schriftelijk via het afmeldformlulier op te zeggen bij de ledenadministratie (en eventueel een overschrijving aan te vragen naar aan andere club). Dit dient allemaal te gebeuren voor de officiële KNVB-sluitingsdatum van 15 mei.
Het afmeldformulier vind je hier.


Opzeggen na sluitingsdatum
Indien men toch na de afgesproken sluitingsdatum besluit om toch nog te stoppen of overschrijving aan te vragen, is men het gehele contributiebedrag verschuldigd aan de sv KDO.

 

4. Overschrijven van/naar andere club
Formulieren voor overschrijvingen moeten uiterlijk 15 juni bij de KNVB binnen zijn.


Je voetbalt bij een andere vereniging en u wilt naar KDO

 • Download het KNVB-overschrijvingsformulier  en het KDO-aanmeldingsformulier; vul beide formulieren in en onderteken deze.
 • Ga daarna met het overschrijvingsformulier naar jouw huidige (oude) vereniging. Deze vereniging moet het gedeelte 'Verklaring verlatende club' invullen en ondertekenen. 
 • Lever daarna het overschrijvingsformulier en aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend in bij de secretaris van KDO Zaalvoetbal (het adres staat op het KDO-aanmeldformulier)
 • De secretaris van KDO zal het overschrijvingsformulier verder invullen (gedeelte 'Verklaring nieuwe vereniging') en het formulier daarna naar de KNVB opsturen.

 

Je voetbalt bij KDO en u wilt naar een andere vereniging

 • Laat de secretaris van KDO weten dat je je wilt laten overschrijven en geef je postadres door.
 • Je ontvangt dan per post een reeds gedeeltelijk ingevuld overschrijvingsformulier.
 • Vul de rest van het formulier zelf in en laat je nieuwe club het gedeelte bij 'Verklaring nieuwe vereniging' invullen.
 • Stuur het formulier op naar de KNVB (district nieuwe club).


5. Contributiebedrag

Iedereen die lid wil worden of die lid is van KDO zal het volledige contributiebedrag dienen te betalen dat jaarlijks vast gesteld wordt. De hoogte van de contributie is exclusief het clubblad “Ons Doel’; dit abonnement bedraagt € 15,- per seizoen.
Er wordt altijd een heel seizoen in rekening gebracht. Leden die tijdens de winterstop instromen, worden voor een half seizoen gerekend.

 

Het contributiebedrag 2019/2020 is: € 135,00
De betaling van de contributie verloopt via een machtiging.

 

6. Nieuw team starten
Als u een nieuw team wilt starten bij KDO, neem dan contact op met de secretaris van KDO Zaalvoetbal. Gezien de grote hoeveelheid teams is het namelijk niet altijd mogelijk om een nieuw team in te schrijven.

Houd bij het starten van een team rekening met het volgende:

 1. Kleur kleding: rood shirt, witte broek. Dient via de sponsorcommissie van KDO besteld te worden.
 2. Kleding-sponsoring is toegestaan. Het jaarlijkse sponsorbedrag is dan gelijk aan het contributiebedrag (te betalen na het 1e jaar).
 3. Thuishal is voor 80% de KDO-hal.
 4. Voor een scheidsrechter moet men voor 80% zelf verzorgen.
 5. Zaaldienst: ca. 4 keer per seizoen. Het team wordt een aantal keer gevraagd voor zgn. zaaldienst; dit houdt in dat op een speelavond de wedstrijdformulieren, standen e.d. van de op die avond gespeelde wedstrijden worden ingevuld en bijgehouden.
 6. Communicatie over de wedstrijden verloopt via het clubblad.

 

Er kan bij inschrijving een voorkeursavond worden doorgegeven; echter de KNVB bepaald het speelschema.

 

Nb. Er wordt voor de zaalvoetbal niet getraind.

 

7. Restitutie bij blessure of zwangerschap
Gedurende het seizoen krijgt het bestuur verzoeken voor restitutie van de contributie van zwangere leden of geblesseerde leden. Hieromtrent gelden de volgende regels:

 • Indien er meer dan 3 wedstrijden worden/zijn gespeeld; dan wordt er niets gerestitueerd. (het volledige contributiebedrag wordt in rekening gebracht.)
 • Indien er door genoemde omstandigheden 3 wedstrijden of minder gespeeld worden gedurende een seizoen, wordt een gedeelte van het contributiebedrag gerestitueerd: contributiebedrag minus € 30,- bondskosten.

 

Indien u geblesseerd of zwanger bent, geef dit dan aan bij de secretaris van KDO Zaalvoetbal.

 

8. Doorbelasten boetes
Onderstaande bedragen worden door de KNVB in rekening gebracht voor diverse zaken, KDO Zaalvoetbal zal deze bedragen aan het betreffende team doorbelasten:

Niet/tijdig wedstrijdformulier/afkeuring            minimaal € 8,30 max. € 55,30

9. Betaling & incassoprocedure

 

De contributie wordt in de 1e week van de maand september automatisch geïncasseerd van het opgegeven bank- of girorekeningnummer. Bij een mislukte incasso wordt binnen 14 dagen opnieuw geprobeerd de contributie automatisch te incasseren.
Mocht het niet mogelijk zijn voor het lid om een machtiging tot automatisch incasso af te geven (er wordt door de bank geen toestemming verleend) dan is het lid verplicht de contributie voor 1 september te betalen.

Heeft u tegen het automatisch incasseren principiële bezwaren, dan kunt u dat aangeven bij de ledenadministratie (admin@kdo.nl). Mocht men niet via automatische incasso willen betalen dan dient men voor 1 september betaald te hebben. Als dit niet heeft plaats gevonden, dan zal de club de spelers(leden)pas niet uitgeven en kan er helaas niet gesport worden en zal men niet als lid geregistreerd staan. De contributie blijft dan wel verschuldigd.

Let op: er worden dus voorafgaand aan het seizoen geen facturen en/of acceptgiro’s verstuurd. Wordt men tijdens het seizoen lid, dan zult u vooraf ingelicht worden over de verschuldigde contributie.(de incassi vinden dan plaats per 1-11- of 01-01).

Betalingsregeling
Een betalingsregeling is in principe mogelijk, maar het gaat niet vanzelf en moet goed onderbouwd zijn. Mocht men een betalingsregeling willen treffen, dan dient men voor 1 juli contact op te nemen met de ledenadminstratie (admin@kdo.nl). Er zal wel een eenmalige opslag van € 5,00 worden berekend i.v.m. administratiekosten.
Een betalingsregeling geldt in principe voor 1 seizoen. Elk seizoen moet een nieuwe betalingsregeling worden overeengekomen. Alle afspraken omtrent een betalingsregeling uit het verleden gelden dus niet automatisch voor een nieuw seizoen.

Wanbetaling
Als ook de tweede automatische incasso, om wat voor reden dan ook, mislukt wordt door de ledenadministratie contact opgenomen met de betreffende persoon en/of begeleidende kaderleden om te achterhalen of er speciale oorzaken of omstandigheden zijn. Denk aan een verkeerd doorgegeven bankrekeningnummer.

Aanmaning
Als er geen speciale oorzaken of omstandigheden zijn, dan wordt het betreffende lid door de ledenadministratie schriftelijk gesommeerd om binnen veertien dagen de contributie alsnog te voldoen. Tot die tijd mag er niet gevoetbald worden. De ledenadministratie geeft dit ook door aan betrokken aanvoerder/ leider, trainer, coördinator en kaderleden. Als de vertraging te wijten is aan het betreffende lid, zal een bedrag van € 5,00 voor administratiekosten in rekening worden gebracht.

Evenementen
 • Geen item(s) gevonden
Weer
 • 8,8°
  Vrijwel onbewolkt (zonnig/helder)
  Weekend: zonnig of toch mist?
Buienradar.nl