Contributie

Voor het jaar 2017 - 2018 zijn de volgende contributies vastgelegd:

In de contributie zit ook de bijdrage "Sporthalcomplex" en Digitale Ons Doel.

Teams

Leeftijd

Totaal

Senioren (veld en zaal)

 > 19 jr

Euro 212,00

Recreanten (zaal)

 > 19 jaar

Euro 160,00

Jeugd A (veld en zaal)

 17 - 18 jr

Euro 192,00

Jeugd B (veld en zaal)

 15 - 16 jr

Euro 192.00

Jeugd C (veld en zaal)

 13 - 14 jr

Euro 162.00

Jeugd D (veld en zaal)

 11 - 12 jr

Euro 132.00

Jeugd E (veld en zaal)

   9 - 10 jr 

Euro 112.00

Jeugd F (toernooitjes)

   7 -  8 jr

Euro 112,00

Jeugd H (toernooitjes)

   5 - 6 jr

Euro 112,00 

Gedurende het zaalseizoen wordt op beide trainingsdagen binnen getraind. Normaliter was dat op dinsdag buiten en op donderdag binnen.

Dit brengt extra zaalhuur kosten met zich mee die wel in rekening worden gebracht. Voor de jeugd t/m de B zit dit verwerkt in de contributie, voor de A jeugd en de Senioren wordt dit apart in rekening gebracht. Omdat de grootte van deze groep nogal veranderd, kan dit helaas niet in de contributie verwerkt worden.

De A en Senioren leden krijgen van de penningmeester bericht over deze extra kosten. 

Grote Cub Actie

KDO handbal doet in oktober ook altijd mee aan de Grote Club actie. Dit betekent dat alle handbal leden vanaf de E jeugd  gevraagd worden om deze loten te verkopen.

De opbrengst van deze verkochte loten wordt o.a. gebruikt om de contributie zo laag mogelijk te houden, extra evenmenten te organiseren, extra materialen te kunnen aanschaffen etc.

Vanaf de Senioren t/m de B jeugd wordt ieder lid geacht een X aantal contante loten te verkopen.

Aan de C t/m de E jeugd wordt gevraagd zoveel mogelijk loten te verkopen via een machtiging. De coaches zullen gevraagd worden dit te begeleiden. In het verkoopboekje dat elk lid dan krijgt, wordt dan de koper genoteerd, het bankrekeningnummer en het aantal loten wat gekocht wordt.

Voor de succesvolste verkopers zijn er prijzen te winnen.