Wijzigen gegevens of Afmelden

Gegevens wijzigen

Wijzigingen in je gegevens kun je doorgeven aan ledenadministratie@kdo.nl. Om zeker te weten dat jij het zelf bent zullen we, voordat we je gegevens veranderen, je dan eerst een bevestigingsverzoek sturen op het bij ons bekende mailadres.

Afmelden.

Om op te zeggen als lid van KDO, afdeling Trimmen, kun je een mail sturen aan ledenadministratie@kdo.nl.

Let op: Je dient je af te melden voor 1 april in het lopende seizoen!!