Zaalvoetbalnieuws

<< Zaalvoetbal nieuws
Nieuws
 • Jaarvergadering afd.zaalvoetbal

  15 oktober 2017

  Alg. ledenvergadering afd.zaalvoetbal

  Oktober 2017

  Zaalvoetbal

  Uitnodiging ledenvergadering

  Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van de afdeling zaalvoetbal

  op maandag 23 Oktober 20.30 uur  in de bestuurskamer van kdo.

  Agenda
  1. Opening
  2. Notulen*
  3. Mededelingen
  4. Jaarverslag
  5. Financieel overzicht
  6. Bestuursverkiezing**
  7. Rondvraag

  * wordt uitgereikt tijdens vergadering

  ** Wij zijn nog steeds op zoek naar een wedstrijdsecretaris heren. Interesse?

  Aftreden en verkiesbaar:

  John de Vries penningmeester. aftredend  en herkiesbaar

  A. Moes

  Afdeling zaalvoetbal KDO