Notulen ALV seizoen 2013-2014

Verslag Algemene Ledenvergadering d.d 20 mei 2014.

Sv K.D.O. afdeling volleybal

 

Aanwezig bestuur:     Ron Ferwerda, Ans Bunschoten, Albert Blommestijn, Rick Ottenhof.

Aanwezig leden:         Maruschka Kennis, Ellie Kersten, Lenie Drost, Trudy Rekelhof, Greet de Graaff, Gerda Koppe-Favié, Joke van der Jagt.

Afwezig met bericht: Ans Baas, Marga Westerbos, Peter de Graaf en Judith Riemersma

 

1.         Opening

Om 20.40uur opent voorzitter Ron Ferwerda de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom.

 

2.         Ingekomen stukken & Mededelingen.

a)      Sporthal gaat 18 augustus weer open. 19 augustus zal de eerste training weer plaatsvinden.

b)      Schoonmaak: dinsdag 10juni. Hiervoor hebben zich opgegeven Jacqueline, Ellie, Trudy en Maruschka. Keuken en voorraadhoek K.D.O. vanaf 19.30uur.

c)      Midzomermiddagfestival: zondag 22 juni stand K.D.O. Bezetting: Joke, Rick, Gerda en Yvonne. Tijden volgen nog.

 

 

3.         Jaarverslag 2012/2013

Het jaarverslag 2012/2013 wordt door iedereen gelezen en goedgekeurd.

Website KDO Volleybal wordt verbeterd en bijgehouden door Rick.

 

4.         Toekomst Volleybal K.D.O.

Het damesteam gaat door, er zijn 7 dames. Burggraaf blijft sponsoren.

 

5.         Verslag Algemene Ledenvergadering d.d 21 mei 2013.

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 15 mei 2012 zijn goedgekeurd.

 

6.         Financiële zaken

goedgekeurd

 

7.         Competitie 2014-2015

a)            4 jeugdleden

 

8.         Rondvraag

a.         Lenie: zijn er nog flyers? Rick neemt oude flyers mee!

b.         Oprichting 50 jaar bestaan commissie. Gerda wil ledenlijst. Rick stuurt haar dit toe.

            Ron wil budget vaststellen. 27mei wordt dit meegenomen.

 

9.         Sluiting.

De vergadering wordt afgesloten om ± 21.35uur. Iedereen wordt uitgenodigd nog een drankje te drinken in de kantine. Volgende week vanaf 19:00 bij Albert.

 

Evenementen
Weer
  • 13,9°
    Zwaar bewolkt en regen
    Blijvend wisselvallig, maar wel zachter
Buienradar.nl