Jeugdbeleid

Sportief

Het eerste uitgangspunt is dat we een sportvereniging zijn. Dat betekent dat centraal in ons jeugdbeleid de jeugdopleiding staat. Daarbij hebben we twee doelen voor ogen, die voor ons alletwee even belangrijk zijn.
Het ene is dat we ernaar streven om het volleybalpeil over de volle breedte van onze vereniging omhoog te krijgen. Dit doen we uit de veronderstelling dat als je de sport beter beheerst, je er meer plezier aan beleeft en daardoor langer actief je sport zult bedrijven.
Het andere doel is dat we ernaar streven om jaarlijks vanuit onze jeugdopleiding jongens en meisjes door te laten stromen van D-jeugd naar respectievelijk C, - B, - A, - en verder naar onze seniorenselectieteams. Met deze teams willen we op eigen kracht zo hoog mogelijk volleyballen.

Sociaal

Het tweede uitgangspunt is dat we een sociale sportvereniging zijn ingebed in de Kwakelse gemeenschap.
Dat betekent dat ons jeugdbeleid ook moet bijdragen aan de continuïteit van de vereniging als sociale ontmoetingsplek in De Kwakel.
Dit willen we bereiken door de jeugd (en hun ouders) zoveel mogelijk te betrekken bij de organisatie van de verenigingsactiviteiten, zodat we ook in de toekomst uit eigen gelederen kader kunnen halen dat nodig is om een sociale sportvereniging draaiend te kunnen houden.
Leren dat verantwoordelijkheid nemen leuk is kan wat ons betreft niet vroeg genoeg beginnen. Vanuit deze uitgangspunten willen wij proberen om de jeugdteams zoveel mogelijk balvaardigheid bij te brengen, zodat dit de basis vormt voor een goed competitiespel.
Inzet en motivatie staan voorop.
Respect voor de medespelers en de trainer/begeleider zijn vanzelfsprekend. Daar we starten met meest beginnende spelers zullen de resultaten in de competitie tegen kunnen vallen.
Maar we laten ons niet uit het veld slaan en zullen elke wedstrijd en training gebruiken om ons niveau te verbeteren!

Huidige stand van zaken

Tot onze groote spijt is er op dit moment geen jeugdteam actief op het complex in De Kwakel. De jeugd van KDO volleybalt samen met de jeugd van SAS uit Uithoorn en speelt op het complex van SAS. Voor meer informatie kunt u terecht bij Ron Ferwerda of bij SAS.