Notulen ALV seizoen 2012-2013

Verslag Algemene Ledenvergadering d.d 21 mei 2013.

Sv K.D.O. afdeling volleybal

 

Aanwezig bestuur:     Ron Ferwerda, Ans Bunschoten, Ans Baas, Rick Ottenhof.

Aanwezig leden:         Ineke Burggraaf, Gerda Koppe Favie, Greet Richards, Ellie Kersten, Trudy Rekelhof, Marga Westerbos, Adrie van de Hoorn.

Afwezig met bericht: Albert Blommestein.

 

1.         Opening

Om 21:00 uur opent voorzitter Ron Ferwerda de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom.

 

2.         Ingekomen stukken & Mededelingen.

a)      Braderie op 15 juni 2013, volleybal moet van 13:00 tot 15:00 bezetten. Volgende week graag horen hoe of wat. Rick heeft zich opgegeven voor de braderie, we zijn nog op zoek naar minimaal 2 andere.

b)      Schoonmaak komt er weer in, dit gebeurt in de week voor de braderie, van maandag 10 juni op een avond, waarschijnlijk op dinsdagavond. Trudy, Ineke, Greet R., Gerda en Marga hebben zich opgegeven.

c)      Ons doel wordt digitaal, verder onder financieel.

d)     Dinsdag 20 augustus binnen we weer.

e)      Geen ingekomen stukken.

f)       Ron is er voortaan op dinsdag de gehele traintijd.

 

3.         Jaarverslag 2012/2013

Het jaarverslag 2012/2013 wordt door iedereen gelezen en goedgekeurd.

 

4.         Verslag Algemene Ledenvergadering d.d 15 mei 2012.

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 15 mei 2012 zijn goedgekeurd.

 

5.         Financiële zaken

Het financiële verslag wordt door Rick Ottenhof toegelicht.

Begroting en veranderingen rond de contributie die € 1,50 omhoog gaat en het ons doel dat € 1,50 naar beneden gaat toegelicht. Dames gaan mogelijk in de kleine hal voor kosten besparing en de jeugd gaat meer betalen naar rato van de doorbelasting van Sas.

 

6.         Toekomst KDO Volleybal, competitie en jeugd.

Dames gaan nog minimaal één jaar door. Jeugd blijft lid van KDO maar blijft bij Sas. Mocht het gebeuren dat er geen competitie gespeeld worden in de toekomst, blijft de volleybal bestaan maar dan als puur recreatieve afdeling. Volgend jaar wordt gekeken of er begin van het seizoen al meteen bepaald kan worden wanneer het scholentoernooi gehouden wordt, zodat het meteen in al de kalenders geplaatst kan worden.

 

7.         Rondvraag & Diversen

a)            Wanneer moet je opzeggen, KDO breed voor 1 april, voor volleybal geldt een coulance en moet het voor de volleybal.

b)            Aanvang tijd is om 19:00, weer proberen om dan ook in de zaal te zijn, en niet pas om 19:00 bij KDO aankomen. Boodschap is ook om er plezier in te houden maar ook voor medespelers er wel (op tijd) zijn en niet tussendoor uit het veld om te kletsen.

c)            Vanuit de recreanten voortaan wat duidelijkheid in het veld over de techniek van de leden onderling, daarnaast wordt er gekeken of het mogelijk is dat Ron voortaan het eerste kwartier training geeft aan de recreanten welke hier iets voor voelen.

 

9.         Sluiting.

De vergadering wordt afgesloten om ± 21.45uur. Iedereen wordt uitgenodigd nog een drankje te drinken in de kantine. Volgende week vanaf 19:00 bij Albert.