Praktische info

De meeste informatie is onder de punten onder afdelingsinformatie opgenomen. Onderstaande punten zijn additionele punten welke globaal gelden. Voor speciale gebeurtenissen willen wij u verwijzen naar de informatie onder evenementen.

Zomerstop

De volleybal van KDO heeft in de regel een zomerstop welke loopt vanaf de eerste dinsdag in juni tot de derde dinsdag in augustus. De exacte datum van de aanvang van het seizoen zal tijdens de ALV gecommuniceerd worden aan de leden, u kunt dit nakijken in de gepubliceerde notules van de ALV, beschikbaar onder Afdelingsinformatie > Jaarverslag > Notulen algemene ledenvergadering.

In verband met zomervakantie en de kermisoptocht op een dinsdag in begin september willen wij u en onze leden er op wijzen dat er tot de derde dinsdag van september soms weinig tot geen aanwezige leden zijn. Daarom willen wij mensen welke willen starten bij onze vereniging adviseren om pas vanaf de derde dinsdag in september te komen voordat deze voor een gesloten deur staan.

Kerst en snert en afsluiting seizoen toernooi

De week tussen kerst en 1 januari wordt er doorgaans niet gevollybald, dit wordt vaak besproken tussen de leden. De eerste dinsdag na 1 januari vindt het snerttoernooi plaats bij KDO. Op deze datum is iedereen welkom om te volleyballen. Er worden terplekke teams gemaakt en lekker gespeeld, de avond wordt afgesloten met snert gemaakt door een of meerdere van onze leden. Aan het einde van het seizoen sluiten wij traditioneel af met beach volleyballen bij Poldersport, eerst heerlijk koffie met zelf gemaakt cake en taart en na het beachen een drankje en een hapje. 


Overige informatie

Mocht u nog eventuele vragen hebben kunt u contact op nemen met het bestuur via de mailadressen welke zijn opnomen onder het kopje bestuur of het bestuur aanspreken op de dinsdagavond in de sporthal van KDO.