Jaarvergadering op 31 mei 19.30 uur

Beste Volleyballers,

 

Zo aan het einde van het seizoen is het weer tijd voor de afsluiting. Normaal doen we dat met de ledenvergadering en een week later bij Poldersport de sportieve afsluiting.

Besloten is om dat nu te combineren op dinsdag 31 mei vanaf 19:00uur .

We beginnen met koffie en de vergadering, daarna een potje volleyballen en afsluitend gezellig borrelen met een hapje en een drankje.

Tot de 31e

Het bestuurd.

 

Hier volgt de agenda van de jaarvergadering van 31 mei om ± 19:30uur

Agenda

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken & mededelingen
  3. Jaarverslag
  4. Toekomst Volleybal KDO
  5. Notulen ALV 2020
  6. Financiële zaken
  7. Competitie 2022-2023
  8. Sponsorbeleid 2022 t/m 2023
  9. Rondvraag
  10. Sluiting