Jeugdbeleidsplan Gymnastiek

Bij de gymnastiek afdeling leren we de kinderen (acrobatisch) te bewegen door de ruimte of op toestellen door de oefenstof aan te bieden van makkelijk naar moeilijk. Er worden veel verschillende oefensituaties aangeboden.
Als voorbeeld: de koprol.
In de eerste groep wordt die aangeboden van hoog naar laag op een schuin vlak of vanaf een verhoging naar beneden. Accent ligt dan op rond blijven. Je oefent hem voor- en achterover. In de tweede groep ga je hem op een plat vlak proberen. Ook ga je hem groter maken (zweefrol) of van laag naar een verhoogd vlak (oprollen) met trampoline of plank of met eigen sprongkracht. In de derde groep wordt de rol gecombineerd met bijvoorbeeld de handstand (koprol voorover wordt handstand doorrollen en koprol achterover wordt stut) of je maakt hem zonder handen (losse rol) Ga je meer de hoogte in dan wordt het een salto. Als je verschillende onderdelen met elkaar combineert, wordt het een lange mat oefening.

De groepen worden elk uur verdeeld in kleine groepjes waar dan per toestel mee gewerkt wordt. De kinderen in deze groepjes hebben dan hetzelfde niveau. Zij worden gestimuleerd om elkaar te helpen, maar vaak is dat niet nodig omdat de oefenstof met beleid opgebouwd wordt. Uit de oudste groep zijn een paar kinderen zo enthousiast dat ze komen helpen bij de jongere groep. Zij staan dan bij een bepaald onderdeel en lezen de oefenstof voor of ze doen de oefening goed voor.  Ook verlenen ze hulp bij de wat moeilijkere onderdelen. Dit alles onder leiding van de juf/meester.

Groepen:( zie lesrooster)