Wijzigen gegevens of afmelden

Gegevens wijzigen

Wijzigingen in je gegevens kun je doorgeven aan dag-admin@kdo.nl. Om zeker te weten dat jij het zelf bent zullen we, voordat we je gegevens veranderen, je dan eerst een bevestigingsverzoek sturen op het bij ons bekende mailadres.

Afmelden

Opzeggen kan alleen aan het einde van het seizoen en dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 mei van het laatste seizoen.
Zonder afmelding wordt uw lidmaatschap gecontinueerd. 

Om op te zeggen als lid van KDO, afdeling DAG, kun je een mail sturen aan dag-admin@kdo.nl

Bij een te late opzegging wordt € 10 administratiekosten in rekening gebracht.

Indien wordt afgemeld tijdens het seizoen zijn wij genoodzaakt de volledige seizoens contributie in rekening te brengen.