Gedragregels/code

Bij KDO Handbal hebben we Fair Play zowel binnen als buiten het veld hoog in het vaandel. Wij gaan er dan ook vanuit dat iedereen - of je nu sporter, ouder, trainer/coach, scheidsrechter, toeschouwer of media bent - zich aan onderstaande gedragsregels houdt.

ALGEMEEN
1. Respecteer de regels van het handbal.
2. Respecteer de mede- en tegenstander binnen je sport.
3. Behandel alle deelnemers binnen het handbal gelijkwaardig.
4. Gebruik geen geweld bij het handballen; niet slaan, niet schelden en niet pesten.
5. Zorg samen voor een faire sport.

Flyer NHV:NHV-Spelregelboekje.pdf

SPORTERS
1. Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
2. Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters.
3. Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
4. Respecteer al die mensen die ervoor zorgen dat jij kunt handballen, trainen en wedstrijden spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend.

OUDERS EN VERZORGERS
1. Bedenk dat kinderen sporteN voor hun plezier en niet voor het plezier van de ouders.
2. Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen.
3. Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen.
4. Val een beslissing van een scheidsrechter niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit van dergelijke personen in twijfel.
5. Erken de waarde en het belang van vrijwillige trainers en coaches. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten/de recreatie van uw kind mogelijk te maken.

TRAINERS/COACHES
1.Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag ontrekken.
2.Deel daar waar mogelijk is de kinderen in volgens leeftijd, lengte, vaardigheid en fysieke gesteldheid.
3.Vermijd dat getalenteerde spelers te veel in het veld staan. De minder goede spelers hebben zeker evenveel speeltijd nodig en hebben daar ook recht op.
4. Schreeuw niet en maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.
5. Ontwikkel teamrespect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen van de scheidsrechter en voor de trainer van de tegenstander.

BESTUURDERS
1. Zorg ervoor dat er gelijke mogelijkheden voor deelname in de sport bestaan voor alle jongeren, ongeacht hun vaardigheid, geslacht, leeftijd of handicap.
2. Toestellen en voorzieningen moeten voldoen aan de veiligheidseisen en geschikt zijn voor alle jongeren.
3. Zorg ervoor dat er goed toezicht is door gediplomeerde en ervaren trainers en officials, die in staat zijn sportiviteit en goede technische vaardigheden te bevorderen.

SCHEIDSRECHTERS
1. Pas de regels aan aan het niveau van de spelers.
2. Gebruik uw gezond verstand om ervoor te zorgen dat het plezier van de jeugd in het spel niet verloren gaat door te veel ingrijpen.
3. Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.
4. Beoordeel opzettelijk, goed getimed ‘foul play' als onsportief, waardoor het respect voor eerlijk spel wordt bevorderd.

TOESCHOUWERS (inclusief ouders)
1. Denk eraan dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt aan georganiseerde sportbeoefening. De jeugd doet dit niet voor uw vermaak, noch zijn de sporters mini -profsporters.
2. Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
3. Veroordeel elk gebruik van geweld.
4. Respecteer de beslissing van de scheidsrechter.
5. Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.

Flyer NHV: NHV-Geef_kinderen_hun_spel_terug.pdf

MEDIA
1.Begrijp dat kinderen geen miniprofs zijn.
2. Weet het verschil tussen de sportprogramma's voor volwassenen en jongeren.
3. Toon dat eerlijk spel door jongeren en eerlijke pogingen iets te presteren ook ‘nieuws' en interessant voor de lezer kan zijn.
4. Plaats op zichzelf staande onsportieve incidenten in de juiste context.