Contributie

Voor het jaar 2020 - 2021 zijn de volgende contributies vastgelegd:

In de contributie zit ook de bijdrage "Sporthalcomplex" en Digitale Ons Doel + EUR 15,00 bijdrage Grote Clubactie voor DS1 t/m C jeugd.

Teams

Leeftijd

Totaal

Senioren (veld en zaal)

 > 19 jr

Euro 245,00

Recreanten (zaal)

 > 19 jaar

Euro 170,00

Jeugd A (veld en zaal)

 17 - 18 jr

Euro 224,00

Jeugd B (veld en zaal)

 15 - 16 jr

Euro 224.00

Jeugd C (veld en zaal)

 13 - 14 jr

Euro 191.00

Jeugd D (veld en zaal)

 11 - 12 jr

Euro 144.00

Jeugd E (veld en zaal)

   9 - 10 jr 

Euro 124.00

Jeugd F (toernooitjes)

   7 -  8 jr

Euro 118,00

Jeugd H (toernooitjes)

   5 - 6 jr

Euro 118,00 

Gedurende het zaalseizoen wordt op beide trainingsdagen binnen getraind. Normaliter was dat op dinsdag buiten en op donderdag binnen.

Dit brengt extra zaalhuur kosten met zich mee die wel in rekening worden gebracht. Voor de jeugd t/m de B zit dit verwerkt in de contributie, voor de A jeugd en de Senioren wordt dit apart in rekening gebracht. Omdat de grootte van deze groep nogal veranderd, kan dit helaas niet in de contributie verwerkt worden.

De A en Senioren leden krijgen van de penningmeester bericht over deze extra kosten. 

Grote Cub Actie

KDO handbal doet in oktober ook altijd mee aan de Grote Club actie. Dit betekent dat alle handbal leden vanaf de F jeugd  gevraagd worden om deze loten te verkopen.

De opbrengst van deze verkochte loten wordt o.a. gebruikt om de contributie zo laag mogelijk te houden, extra evenmenten te organiseren, extra materialen te kunnen aanschaffen etc.

De Dames senioren t/m de C jeugd hoeven geen contante loten meer te verkopen.
In hun contributie zit nu een bedrag van EUR 15,- berekend als opbrengst voor de GCA.

Aan de D t/m de F jeugd wordt gevraagd zoveel mogelijk loten te verkopen via een machtiging. De coaches zullen gevraagd worden dit te begeleiden. In het verkoopboekje dat elk lid dan krijgt, wordt dan de koper genoteerd, het bankrekeningnummer en het aantal loten wat gekocht wordt.

Voor de succesvolste verkopers zijn er prijzen te winnen.