Het lidmaatschap

Lid worden bij KDO
Het lid zijn van een vereniging brengt naast lid zijn ook verplichtingen met zich mee. Naast je sport beoefenen zullen wij je een enkele keer vragen of je voor de vereniging hand en spandiensten kan verrichten. Want alle leden maken samen de vereniging. Naast het beoefen van je sport behoort ook het betalen van je lidmaatschap. De contributie is noodzakelijk om over de faciliteiten kunnen beschikken die nodig zijn om onze geliefde sport te kunnen beoefenen.

VIA DEZE PAGINA KUN JE DIRECT LID WORDEN

Ieder seizoen kunnen de contributies veranderen. Redenen hiervan zijn vaak de stijgende vaste en variabele kosten waar wij als club mee te maken hebben. Uiteraard proberen we dit zo min mogelijk te laten gebeuren of in ieder geval de stijging zo laag mogelijk te houden. Maar soms zullen we moeten om de club financieel gezond te houden.

Meer informatie over de contributie vind je op deze pagina. 

Proefperiode
Een pupil (tot en met de JO11) die niet via een overschrijving bij KDO is gekomen, mag eerst vrijblijvend meetrainen. Na 3 weken kan men beslissen of men wel of niet lid wordt. Tot de definitieve keuze, zal men niet aangemeld worden als bondslid. 

Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd met 1 seizoen. Men dient schriftelijk op te zeggen bij de ledenadministratie of een overschrijving aan te vragen naar aan andere club. Per afdeling kun je vinden voor wanneer dit moet 

Opzeggen na sluitingsdatum
Indien men toch na de afgesproken sluitingsdatum (uiterlijke sluitingsdatum seizoen bepaald door de desbetreffende bond) besluit om toch nog te stoppen of overschrijving aan te vragen, is men het gehele contributiebedrag verschuldigd aan de sv KDO. 

Uitzonderingen
Mochten er bepaalde situaties voorkomen die niet benoemd zijn in dit beleid, dan mag het bestuur van sv KDO in deze handelen naar eigen inzicht en volgens redelijkheid en billijkheid.

JeugdSportFonds

Wil je kind graag lid worden van KDO maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland helpt! Het Jeugdfonds betaalt voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar de contributie en eventueel de spullen zoals sportkleding.

Hoe werkt het?

  1. De aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan door een intermediair. Dit is bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, schuldhulpverlener of medewerker sociaal wijkteam; Je leest hier waar je een intermediar kunt vinden.
  2. De intermediair doet, in overleg met jou, een aanvraag;
  3. Je hoort binnen 3 weken of de aanvraag goedgekeurd is;
  4. Na goedkeuring kun je je kind aanmelden bij de ledenadministratie van KDO door het sturen van een mail naar ledenadministratie@kdo.nl
  5. Het fonds betaalt de contributie direct aan KDO. Je ontvangt zelf geen geld.

Let op: Je moet ieder jaar een nieuwe aanvraag doen.