Gedragsregels (vrijwillige) medewerkers

Als trainer wil je natuurlijk dat iedereen met plezier naar de training komt. Hoe zorg je dat het leuk is en blijft? Hoe iedereen gemotiveerd blijft en beter wordt? Hoe ver kan je daarin eigenlijk gaan? Soms raak je je sporters misschien aan om ze te helpen. Goed bedoeld, maar wat vindt de sporter daar eigenlijk van? Of de ouders langs de kant?

Ben jij je er als trainer van bewust dat je een belangrijke factor bent in de cultuur binnen de vereniging? Weet je wat je moet doen als het misgaat? Veel vragen die belangrijk zijn om met het bestuur van je vereniging te bespreken en om afspraken over te maken. Je hebt de verantwoordelijkheid om voor je sporters en je team een zo veilig mogelijke omgeving te creëren, waar iedereen zichzelf mag zijn, op zijn of haar eigen niveau. 

Daarom hebben wij als vereniging/stichting drie maatregelen getroffen:

  • We hanteren een vast aannamebeleid met een aantal verplichte onderdelen, waaronder het overleggen van een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG)
  • Het Bestuur van KDO heeft Gedragsregels vastgesteld die door een nieuwe (vrijwillige) medewerker moeten worden ondertekend. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voorkinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door KDO wordt gevoerd. 
  • Het aanstellen van een Vertrouwenscontactpersoon

Mocht u vermoedens hebben of een klacht in willen dienen betreffende ongewenst gedrag kunt u een beroep doen op de vertrouwenscontactpersoon. U kunt hier in vertrouwen uw verhaal kwijt. Echter:

  • elk incident wordt geanonimiseerd met het hoofdbestuur besproken omdat die de verantwoordelijkheid heeft de implicaties voor de vereniging vast te stellen en daarnaar te handelen
  • de vertrouwelijkheid van het gesprek is begrensd, indien het hoofdbestuur van mening is dat de veiligheid van een of meer van haar leden in het geding is en/of wanneer er sprake is van een ernstig strafbaar feit.