Bestuur

Het hoofdbestuur geeft leiding aan de omnivereniging s.v. K.D.O. Haar hoofdtaak is faciliteitenbeheer en financieel beheer, kantine en financiën gehele vereniging. Daarnaast coördineert het hoofdbestuur de afdelingen, sponsoractiviteiten en incidentele activiteiten zoals W.A. Verlaantoernooi, slotdag, kaderavond, etc. Het hoofdbestuur vergadert (gedurende het seizoen) elke derde vrijdag van de maand.
De taakverdeling van het hoofdbestuur is als volgt:


Voorzitter: Andy Verstelle

 • Verengingsbeleid algehele leiding
 • Personeelszaken
 • Representatie
 • Voorzitter stichtingsbestuur KDO sporthal
 • Contactpersoon gemeente
 • Coördinatie sponsorcommissie
 • Coördinatie afdelingen
 • Coördinatie website en Ons Doel
 • Uitvoering en aanbesteding onderhoud gebouwen/inboedel
 • Uitvoering en aanbesteding onderhoud beveiliging (brand/inbraak)
 • Uitvoering en aanbesteding onderhoud velden/terreinen
 • Contactpersoon groengroep
 • Keuring van velden
 • Ontruimingsplan
 • Facilitaire zaken (kantine, kleedkamers, legionellapreventie, vergunningen)

Email


Eerste penningmeester: Harry van de Rotten

 • Algemeen financieel beleid
 • Financiële administratie, incl. opstellen geconsolideerde jaarrekening
 • Ledenadministratie
 • Salarisadministratie
 • Kantine-administratie
 • Verzekeringen en belastingzaken
 • Penningmeester stichtingsbestuur KDO sporthal

Email


Secretaris en tweede Penningmeester: Cora Bartels

 • Behandelen van ingekomen post
 • Verwerken van jaarverslagen t.b.v. algemene ledenvergadering
 • Notuleren van vergaderingen van hoofdbestuur
 • Ondersteunen 1e penningmeester
 • Penningmeester Stichting Exploitatie Sportcomplex KDO
 • Secretaris stichtingsbestuur KDO sporthal

Email


Voorzitter afdeling Voetbal: Martin de Roij

 • Lid Hoofdbestuur Veldvoetbal
 • Aanspreekpunt veldvoetbalzaken

Email


Voorzitter afdeling Handbal: Carl Verhagen a.i.

 • Lid Hoofdbestuur Handbal
 • Aanspreekpunt handbalzaken

Email


Voorzitter afdeling Volleybal: Ron Ferwerda

 • Lid Hoofdbestuur Volleybal
 • Aanspreekpunt volleybalzaken

Email


Voorzitter afdeling Zaalvoetbal: Gerrit de Graaf

 • Lid Hoofdbestuur zaalvoetbal
 • Aanspreekpunt zaalvoetbalzaken

Email


Lid hoofdbestuur D.A.G.: Ineke Hogerwerf

 • Lid Hoofdbestuur D.A.G.
 • Aanspreekpunt D.A.G. zaken

Email