Privacy Verklaring

Dit is de privacyverklaring van sv KDO, gevestigd te De Kwakel, Vuurlijn 51, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40530691 hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan bestuur@kdo.nl.


Je leest hier onze privacy verklaring