Contributie

De contributies voor het seizoen 2023 - 2024 zijn als volgt vastgesteldIn het contributiebedrag is een complex-component opgenomen van € 11.50. Deze wordt per lid slechts eenmaal in rekening gebracht. De contributie van een tweede sport is daarmee € 11,50 lager dan de hiervoor genoemde bedragen.

Volwassen leden van DAG die meerdere lessen volgen, krijgen daarbij op iedere volgende lesgroep een extra korting van € 20. 

Er wordt altijd een heel seizoen in rekening gebracht. Leden van de teamsporten die tijdens de winterstop instromen, worden voor een half seizoen gerekend. Voor KDO DAG geldt een aparte staffel voor de leden die na 1 december van het lopende seizoen instromen. 

Waarom een complex-component? 

Naast sportgerelateerde zaken kennen we kosten die alle sporten treffen. Hiervoor passen we dan een verenigingsbrede toeslag toe, die we opnemen in de complex-toeslag, zodat alle leden hieraan meebetalen. Dit doen we sinds de ontwikkeling van het nieuwe complex (kantine, kleedkamers, gymzaal); vandaar ook de de naam. Maar ook andere kosten kunnen hieronder vallen (denk bijvoorbeeld aan een mogelijke stijging van de energiekosten).
Besluiten om de complex toeslag te verhogen kunnen alleen genomen worden door de Algemene Ledenvergadering.