Contributie

De contributies voor het seizoen 2023 - 2024 zijn als volgt vastgesteldIn het contributiebedrag is een complex-component opgenomen van € 11.50. Deze wordt per lid slechts eenmaal in rekening gebracht. De contributie van een tweede sport is daarmee € 11,50 lager dan de hiervoor genoemde bedragen.

Volwassen leden van DAG die meerdere lessen volgen, krijgen daarbij op iedere volgende lesgroep een extra korting van € 20. 

Er wordt altijd een heel seizoen in rekening gebracht. Leden van de teamsporten die tijdens de winterstop instromen, worden voor een half seizoen gerekend. Voor KDO DAG geldt een aparte staffel voor de leden die na 1 december van het lopende seizoen instromen.