Sponsoring

Sponsoring

Sponsoring is een overeenkomst waarbij de ene partij, de sponsor, geld en/of een op geld waardeerbare prestatie levert, waar tegenover de andere partij de gesponsorde, commerciële communicatiemogelijkheden en/of andere door de sponsor gewenste zakelijke tegenprestaties levert, direct of indirect voortvloeiende uit de sportbeoefening. Sportsponsoring zien wij daarom niet als een gift, donatie, lening of subsidie, maar als een zakelijke overeenkomst waar een contract aan ten grondslag ligt.

Wat wij u als communicatiemogelijkheden bieden, is door de leden van onze vereniging ook gegarandeerd waar te maken.

Langere termijnplanning

Omdat wij contracten opstellen met een minimale looptijd van drie jaar, zijn zeker ook plannen voor de langere termijn te realiseren. De meerjarige contracten zijn niet alleen in ons belang, ook de sponsor heeft voordeel bij een langlopende overeenkomst. Denkt u daarbij maar aan het volgende:
  • Het geeft de gelegenheid ervaring op te doen met de communicatiemogelijkheden die een amateursportvereniging biedt.
  • Het geeft betere planningsmogelijkheden bij het organiseren van evenementen.
  • De sponsor heeft langer profijt van de investering in kostbare kleding.
  • Door tussentijdse evaluaties kan door beide partijen voortdurend aan verbetering van het sponsorproduct gewerkt worden.

Geld, materiaal en dienstverlening

Wanneer we het over sponsoring hebben, spelen voor ons geld, materialen en dienstverlening een hoofdrol. Maar sponsoring is meer!

Voor u als sponsor geldt dat:
  • Sponsoring leuk is om te doen
  • Sponsoring een sympathiek imago geeft
  • Sponsoring een creatief gebeuren is
  • Sponsoring het middel bij uitstek is om relevante doelgroepen te bereiken
  • Sponsoring de gelegenheid biedt uw relatienetwerk uit te breiden
  • Communicatiedoelstellingen verwezenlijkt kunnen worden

Voor de sportvereniging KDO betekent sponsoring, naast het feit dat het ook voor ons leuk en een creatief gebeuren is, het verkrijgen van extra faciliteiten waardoor de leden een beter sportproduct geboden kan worden.

Kijk op de pagina Soorten Sponsoring wat KDO allemaal voor mogelijkheden te bieden heeft!