Inleiding

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige leden/deelnemers aan de activiteiten van onze vereniging zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden.

Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij als vereniging/stichting drie maatregelen getroffen:

  • We hanteren een vast aannamebeleid met een aantal verplichte onderdelen, waaronder het overleggen van een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG)
  • Het Bestuur van KDO heeft Gedragsregels vastgesteld die door een nieuwe (vrijwillige) medewerker moeten worden ondertekend. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voorkinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door KDO wordt gevoerd. 
  • Het aanstellen van een Vertrouwenscontactpersoon

Mocht u vermoedens hebben of een klacht in willen dienen betreffende sexuele intimidatie kunt u een beroep doen op de vertrouwenscontactpersoon. U kunt hier in vertrouwen uw verhaal kwijt. Echter:

  • elk incident wordt geanonimiseerd met het hoofdbestuur besproken omdat die de verantwoordelijkheid heeft de implicaties voor de vereniging vast te stellen en daarnaar te handelen
  • de vertrouwelijkheid van het gesprek is begrensd; indien het hoofdbestuur van mening is dat de veiligheid van een of meer van haar leden in het geding is en/of wanneer er sprake is van een ernstig strafbaar feit
Evenementen
Weer
  • 7,1°
    Vrijwel onbewolkt (zonnig/helder)
    Zondag vriendelijk, daarna herfstachtig weer.
Buienradar.nl