Betalen via incasso

Betalingsperiode

In juli of augustus worden de leden op de hoogte gebracht van de ophanden zijnde incasso (meldingen rechtstreeks of via clubblad). Zij worden dan gevraagd om voor voldoende saldo te zorgen. Dit is nodig om onnodige storneringen te voorkomen. De eerste run wordt standaard uitgevoerd in begin september.
(Is het totaal aan contributie voor het gezin groter dan € 250,- kan men de vereniging verzoeken een deel per 1-11 te betalen)

Incassoprocedure
De contributie wordt in de 1e week van de maand september (of bij een regeling vanaf augustus) automatisch geïncasseerd van het opgegeven bank- of girorekeningnummer. Bij een mislukte incasso wordt binnen 14 dagen opnieuw geprobeerd de contributie automatisch te incasseren. Mocht het niet mogelijk zijn voor het lid om een machtiging tot automatisch incasso af te geven (er wordt door de bank geen toestemming verleend) dan is het lid verplicht de contributie voor 1 september te betalen.

Heeft u tegen het automatisch incasseren principiële bezwaren, dan kunt u dat aangeven bij de ledenadministratie (ledenadministratie@kdo.nl). Mocht men niet via automatische incasso willen betalen dan dient men voor 1 september betaald te hebben. Als dit niet heeft plaats gevonden, dan zal de club de spelers (leden) pas niet uitgeven en kan er helaas niet gesport worden en zal men niet als lid geregistreerd staan. De contributie blijft dan wel verschuldigd.

Let op: er worden dus voorafgaand aan het seizoen geen facturen en/of acceptgiro’s
verstuurd.

Wordt men tijdens het seizoen lid, dan zult u vooraf ingelicht worden over de verschuldigde contributie.(de incassi vinden dan plaats per 1-11- of 01-01). 

Betalingsregeling
Een betalingsregeling is in principe mogelijk, maar het gaat niet vanzelf en moet goed onderbouwd zijn. Mocht men een betalingsregeling willen treffen, dan dient men voor 1 juli contact op te nemen met de ledenadminstratie (admin@kdo.nl)
Er zal wel een eenmalige opslag van € 5,00 worden berekend i.v.m. administratiekosten.
Een betalingsregeling geldt in principe voor 1 seizoen. Elk seizoen moet een nieuwe betalingsregeling worden overeengekomen. Alle afspraken omtrent een betalingsregeling uit het verleden gelden dus niet automatisch voor een nieuw seizoen. 

Wanbetaling
Als ook de tweede automatische incasso, om wat voor reden dan ook, mislukt wordt door de ledenadministratie contact opgenomen met de betreffende persoon en/of begeleidende kaderleden om te achterhalen of er speciale oorzaken of omstandigheden zijn. Denk aan een verkeerd doorgegeven bankrekeningnummer.

Aanmaning
Als er geen speciale oorzaken of omstandigheden zijn, dan wordt het betreffende lid door de ledenadministratie schriftelijk gesommeerd om binnen veertien dagen de contributie alsnog te voldoen. Tot die tijd mag er niet gevoetbald worden. De ledenadministratie geeft dit ook door aan betrokken aanvoerder/ leider, trainer, coördinator en kaderleden. Als de vertraging te wijten is aan het betreffende lid, zal een bedrag van € 5,00 voor administratiekosten in rekening worden gebracht. 

Evenementen
Weer
  • 14,1°
    Zwaar bewolkt
    Blijvend wisselvallig, maar wel zachter
Buienradar.nl