Laten we dit afspreken!

 • Laat de kleedkamers en het complex netjes achter
 • Gebruik geen alcohol in de kleedkamers of op het veld
 • Niet roken in de kleedkamers of op het veld
 • Niets vernielen en blijf van andermans spullen af!
 • Gedraag je zowel binnen als buiten het veld sportief
 • Accepteer beslissingen van de scheidsrechter
 • Niet schelden of discrimineren
 • Heb discipline en toon verantwoordelijkheidsgevoel
 • Respecteer je mede- en tegenspelers
 • Heb respect voor trainers / leiders en vrijwilligers
 • Geef je mening op de juiste plaats en tegen de juiste persoon
 • Spreek anderen aan die zich niet aan de regels houden

Fotoprotocol KDO

 • KDO maakt tijdens sportevenementen foto’s en opnamen die gebruikt kunnen worden voor plaatsing op de website of voor andere publicatie doeleinden.
 • Voor deze foto’s wordt vooraf geen toestemming gevraagd.
 • We maken geen opnamen of afbeeldingen van individuen tenzij dit personen in een bepaalde functie zijn (bestuurder, vrijwilliger, begeleider, trainer van een team) of indien hiervoor vooraf toestemming is gevraagd.
 • Op de foto zijn de personen bij voorkeur herkenbaar gekleed in KDO-tenue.
 • Er worden geen foto’s in kleedkamers of douches gemaakt, behoudens de officiële kampioensfoto en (volledig) gekleed.
 • Zodra een desbetreffend individu of ouder bezwaar maakt wordt de foto in overleg van onze website verwijderd.
 • Foto’s bevatten bij voorkeur minimaal twee personen.
 • Namen worden in principe niet vermeld tenzij dit personen in een bepaalde functie zijn (bestuurder, vrijwilliger, begeleider, trainer van een team) of indien hiervoor vooraf toestemming is gevraagd.
 • Leden die bezwaar maken tegen het plaatsen van foto’s waarop zijzelf of hun kinderen voorkomen kunnen dit melden bij het (hoofd)bestuur. Zij komen op een lijst waarmee we rekening houden bij het plaatsen van foto’s.

Binnen veel teams wordt gebruik gemaakt van WhatsApp groepen, Facebook of Twitter. Ook hier worden foto’s gedeeld.

 • Het (hoofd)bestuur is alleen verantwoordelijk voor de eigen website en de officiële KDO-social media accounts.
 • Op deze media wordt het KDO fotoprotocol gehanteerd.
 • Wij zullen ouders via Ons Doel en de website informeren over dit protocol.
 • Daarbij zullen we ouders ook vragen bij het plaatsen van foto’s op die interne groepen dezelfde regels in acht te nemen


Bedankt voor de medewerking!