Geschiedenis

sporthal vanuit lichtmast

Op 9 oktober 1982, een historische dag in het 38ste jaar vanaf de oprichting van onze sportclub, is het dan zover. De KDO Sporthal is een feit. Niemand kan hier meer omheen. Dat deze fraaie hal niet zomaar is komen aanwaaien zal blijken uit de rest van dit verhaal.

De eerste plannen voor een sporthal dateren uit 1978. In samenwerking met de architect werd een plan uitgewerkt dat nogal duur uitviel naar de mening van de gemeente Uithoorn. Voor de realisatie moest drastisch worden gesnoeid in het plan. Een nieuw (eenvoudiger) plan werd beter ontvangen, doch de welstandscommissie ging niet akkoord met het plan en wel om de volgende reden: "Ten aanzien van het bouwwerk op zichzelf achtte de commissie de verkozen 'harde doos vorm' te sterke associaties oproepen met een utiliteitsgebouw op een industrieterrein en totaal niet te harmoniëren met de functie van sportgebouw". 
Het gevolg hiervan was dat er een veel duurdere dakconstructie (zadeldak met overstek) moest komen. Het plan dat hieruit resulteerde werd in 1981 goedgekeurd door de Nederlandse Sport Federatie (sporttechnische goedkeuring), Provinciaal Overlegorgaan Gehandicaptenbeleid Noord-Holland (aanpassing voor gehandicapten gebruik) en de plaatselijk en Provinciale Overheden (algemene goedkeuring), zodat niets de bouw in 1982 meer in de weg stond.

Naast de s.v. K.D.O. was ook de v.v. Uithoorn geïnteresseerd in het bouwen van een sporthal. Het feit dat de Kwakelse schooljeugd reeds lange tijd, onder zeer slechte omstandigheden gymnastiek onderwijs genoot, heeft zeker zwaar gewogen in de besluitvorming van de Gemeente om de K.D.O. sporthal te gaan bouwen. Door de bouw van de K.D.O. sporthal hoefde namelijk geen extra investering te worden gedaan in een gymnastiekaccommodatie in De Kwakel.

Op 13 februari 1982 werd het "contract van aanneming" getekend in de KDO bestuurskamer. Op dat moment waren er verschillende mensen die twijfelden of de beschikbare bouwtijd wel voldoende zou zijn. Gelukkig hebben deze "pessimisten" ongelijk gekregen. Tijdens heel slecht weer werd op 1 maart 1982 om 15.00 uur de eerste paal geslagen op het trainingsveld (een moeras was een betere benaming geweest) van de s.v. K.D.O.

Storten tribuneDoordat de sporthal op het trainingsveld werd gebouwd, moest de verlichtingsinstallatie rondom het trainingsveld geheel worden gewijzigd en nieuwe kabels moesten worden ingegraven. Vele andere werkzaamheden moesten in verband met de bouw van de sporthal worden verricht. En veel van dit werk is in eigen beheer door vrijwilligers verricht. Denk hierbij aan riolering rondom bestaande gebouwen, nieuwe fustruimte, verbouwing en inrichting van de keuken, verbouwing van de bestaande kantine, het aanbouwen en inrichten van een tweede kantine, en de bouw van de tribune in de sporthal.

Eerste steen

Op zaterdag 8 mei mocht Tim Verlaan, kleinzoon van oud-Voorzitter Willem Verlaan, de eerste steen inmetselen. Op 20 mei was het dak waterdicht. Hierbij werden de dakbedekkers gesteund door moeder natuur, aangezien er geen druppel regen viel tijdens het dakdekken. De laatste maanden waren gereserveerd voor de afwerking en het aanbrengen van technische installaties. Geheel volgens plan was de sportvloer inclusief belijning gereed, zodat ook het sportgedeelte verder ingevuld kon worden.

Dit resulteerde er uiteindelijk in dat zoals gepland de K.D.O. sporthal op 9 oktober geopend kon worden door Ilse Bartels, dochter van Cees Bartels de (eerste) beheerder van de K.D.O. sporthal.