Verzekering

KDO Handbal heeft ook een sportverzekering via het NHV bij AON verzekeringen, dit is een secundaire sportverzekering!

Dit betekent dat eerst de eigen particuliere verzekering moet worden aangeschreven en als deze niet aanwezig is, dan geldt in sommige gevallen de sportverzekering van het NHV. De verplichte premie per lid is 1,10 euro en is dus voor een aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering en wordt via de NHV-contributie ingehouden. Gezien het lage premiebedrag mag echter niet te veel verwacht worden van deze verzekering.

Ongevallenverzekering

 A) Verzekerd bedrag bij overlijden Eur. 250.000,- (maximaal)
 B) Verzekerd bedrag bij blijvende invaliditeit Eur. 500.000,- (maximaal)

Deze dekking geldt voor alle leden, inclusief personen die zich inzetten als vrijwilliger ter bevordering van de handbalsport. Voor ziektekosten is er geen dekking op deze polis. Hiervoor adviseren wij leden en vrijwilligers de nota in te dienen bij de zorgverzekeraar. Hieronder vallen dus ook kosten als fysiotherapie, hulpmiddelen, etcetera.


Aansprakelijkheidsverzekering
Deze verzekering is van kracht ten behoeve van de leden van de aangesloten verenigingen, mits woonachtig in Nederland, in hun hoedanigheid van lid van een vereniging en/of beoefenaar(ster) van activiteiten binnen het kader van de doelstelling van een vereniging. Voor onderlinge aansprakelijkheid is de dekking beperkt tot personen/letselschade. Onder deze polis is er tevens dekking t.b.v. vrijwilligers. Een vrijwilliger is iemand die onbetaald werkzaamheden verricht ter bevordering van de handbalsport. Tevens zijn verzekerd spelers en speelsters met een buitenlands dienstverband die uitkomen voor het Nederlands team en gedurende deze teamactiviteiten schade toebrengen. Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade uit hoofde van diefstal, vermissing of verwisseling van zaken.

Bestuurdersaansprakelijkheid
Hiervoor heeft het NHV geen collectieve verzekering gesloten. Deze is mogelijk individueel af te sluiten. Hiervoor heeft het NHV wel een collectief tarief van 40 euro afgesproken.

Wat te doen bij een ernstige blessure tijdens de wedstrijd?
Mocht je iets overkomen (ernstige blessure) tijdens de wedstrijd als gevolg van een onbesuisde actie van de tegenpartij, wat zal leiden tot een dokters- of ziekenhuisbezoek, laat dit dan ALTIJD op het wedstrijdformulier noteren, dan is het tenminste genoteerd en geregistreerd. Later kan dit namelijk van pas komen.

Vragen?
Je kunt natuurlijk voor eventuele vragen contact opnemen met de penningmeester via  handbal@kdo.nl.

Evenementen
Weer
  • 16,0°
    Zwaar bewolkt
    Vanmiddag opnieuw regen- en onweersbuien
Buienradar.nl