Verzekering

KDO Handbal heeft ook een sportverzekering via het NHV bij AON verzekeringen, dit is een secundaire sportverzekering!

Dit betekent dat eerst de eigen particuliere verzekering moet worden aangeschreven en als deze niet aanwezig is, dan geldt in sommige gevallen de sportverzekering van het NHV. De verplichte premie per lid is ongeveer 1 euro per lid en is dus voor een Aansprakelijkheids-verzekering en een Ongevallenverzekering en wordt via de NHV-contributie ingehouden.

Gezien het premiebedrag van €0.80 p.p., mag echter niet te veel verwacht worden van deze verzekering.

De afgelopen weken bereikten het NHV verschillende vragen omtrent de verzekeringsdekking van handballers en vrijwilligers binnen de handbalclubs. Onderstaand wordt hierover duidelijkheid verschaft:

Collectief ongevallen:

 A) Verzekerd bedrag bij overlijden Eur. 12.500,-
 B) Verzekerd bedrag bij blijvende invaliditeit Eur. 25.000,-

Deze dekking geldt voor alle leden, inclusief personen die zich inzetten als vrijwilliger ter bevordering van de handbalsport.

Voor ziektekosten is er geen dekking op deze polis. Dit is gewijzigd per januari 2006 in verband met het nieuwe zorgstelsel.  Hiervoor adviseren wij u de nota in te dienen bij uw ziektekostenverzekeraar.

Hieronder vallen dus ook alle kosten voor b.v. fysiotherapie, hulpmiddelen etc.

Aansprakelijkheidsverzekering:

Deze verzekering is van kracht ten behoeve van de leden van de aangesloten verenigingen, mits woonachtig in Nederland, in hun hoedanigheid van lid van een vereniging en/of beoefenaar(ster) van activiteiten binnen het kader van de doelstelling van een vereniging.

Voor onderlinge aansprakelijkheid is de dekking beperkt tot personen/letselschade.

Onder deze polis is er tevens dekking t.b.v. vrijwilligers. Een vrijwilliger is iemand die onbetaald werkzaamheden verricht ter bevordering van de handbalsport.

Tevens zijn verzekerd spelers en speelsters met een buitenlands dienstverband die uitkomen voor het Nederlands team en gedurende deze teamactiviteiten schade toebrengen.

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade uit hoofde van diefstal, vermissing of verwisseling van zaken.

Bestuurdersaansprakelijkheid:

Hiervoor heeft het NHV geen collectieve verzekering gesloten. Deze is mogelijk individueel af te sluiten. Hiervoor heeft het NHV wel een collectief tarief afgesproken.

Let op:

Mocht je iets overkomen (ernstige blessure) tijdens de wedstrijd als gevolg van een onbesuisde actie van de tegenpartij, wat zal leiden tot een dokter- of ziekenhuis bezoek, laat dit dan ALTIJD op de achterkant van beide wedstrijdformulieren zetten, dan is het tenminste genoteerd en geregistreerd. Later kan dit namelijk van pas komen.

Meer informatie is te vinden op: http://www.handbal.nl/verenigingsservice/verzekeringen/ 

Je kunt natuurlijk ook voor evt. vragen, contact opnemen met de penningmeester Carl Verhagen via:handbal@kdo.nl