Lidmaatschap

Lid worden bij KDO
Het lid zijn van een vereniging brengt naast lid zijn ook verplichtingen met zich mee. Naast je sport beoefenen zullen wij je een enkele keer vragen of je voor de vereniging hand en spandiensten kan verrichten. Want alle leden maken samen de vereniging. Naast het beoefen van je sport behoort ook het betalen van je lidmaatschap. De contributie is noodzakelijk om over de faciliteiten kunnen beschikken die nodig zijn om onze geliefde sport te kunnen beoefenen.

VIA DEZE PAGINA KUN JE DIRECT LID WORDEN

Ieder seizoen kunnen de contributies veranderen. Redenen hiervan zijn vaak de stijgende vaste en variabele kosten waar wij als club mee te maken hebben. Uiteraard proberen we dit zo min mogelijk te laten gebeuren of in ieder geval de stijging zo laag mogelijk te houden. Maar soms zullen we moeten om de club financieel gezond te houden. Meer informatie over de contributie vind je op deze pagina. 

Proefperiode
Iedereen die niet via een overschrijving bij KDO is gekomen, mag eerst vrijblijvend drie keer meetrainen. Daarna kun je beslissen of je wel of niet lid wordt. Tot de definitieve keuze, zal men niet aangemeld worden als bondslid. Aanmelden als Proeflid doe je hier

Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd met 1 seizoen. Men dient schriftelijk op te zeggen bij de ledenadministratie van de afdeling handbal of een overschrijving aan te vragen naar aan andere club. Dit dient allemaal te gebeuren voor de uiterlijke sluitingsdatum van 1 april.

Opzeggen na sluitingsdatum
Indien men toch na de afgesproken sluitingsdatum (uiterlijke sluitingsdatum seizoen bepaald door de desbetreffende bond) besluit om toch nog te stoppen of overschrijving aan te vragen, is men het gehele contributiebedrag verschuldigd aan de sv KDO. 

Uitzonderingen
Mochten er bepaalde situaties voorkomen die niet benoemd zijn in dit beleid, dan mag het bestuur van sv KDO in deze handelen naar eigen inzicht en volgens redelijkheid en billijkheid.