Bestuur

Het veldvoetbalbestuur heeft als taak dagelijks leiding geven aan de afdeling veldvoetbal en het organiseren van trainingen, competitiewedstrijden en toernooien.

Het veldvoetbalbestuur vergadert elke tweede vrijdag van de maand.
Leden die zaken met het veldvoetbalbestuur wensen te bespreken kunnen dit aanmelden bij de voorzitter van het bestuur. De taken binnen het bestuur zijn als volgt verdeeld:

Voorzitter: Martin de Roij

Secretaris: Joyce Velgersdijk

Penningmeester: Henk van Leeuwen

Wedstrijdsecretaris Senioren: Marco v.d. Rotten

Wedstrijdsecretaris Dames: Brigitte Rijnders

Wedstrijdsecretaris Meisjes: Idske Meijer

Wedstrijdsecretaris Junioren: Vacant (interim : Ron Plasmeijer

Wedstrijdsecretaris Pupillen: Vacant

Wedstrijdsecretaris G-voetbal: René Lek

Scheidsrechterszaken: Herman Westerbos

Materialen: Henk van Leeuwen

Sponsorzaken: Martin de Roij