Richtlijnen opzeggen contributie of later aanmelden

De uiterste opzegdatum voor je lidmaatschap van veld- en zaalvoetbal is :

01 juni aan het einde van het seizoensjaar

Na deze datum wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd met 1 seizoen.

Opzeggen dient schriftelijk te per welke datum u wilt opzeggen.
Tevens uw voor- en achternaam, veld- of zaalvoetbal.

Hieronder de richtlijnen van de voetbalafdeling m.b.t. het eerder opzeggen of later aanmelden :

Senioren veld- en zaalvoetbal :

 1. Eerder stoppen zonder geldige reden : volledig bedrag, geen teruggave contributie
 2. Eerder stoppen met geldige reden (bijv. langdurige blessure) :
  1. Tot maximaal 5 competitiewedstrijden gespeeld : Contributie rustend lid, verschil met volledig lid wordt terug betaald
  2. Meer dan 5 competitiewedstrijden gespeeld : Contributie volledig lid, geen restitutie
 3. Starten na 1 januari van het lopende seizoen :
  1. 25% korting op (volledig) lidmaatschap
  2. Alleen mee trainen en maximaal 5 wedstrijden spelen is wel de contributie voor een rustend lid

Pupillen + junioren veldvoetbal :

 1. Eerder stoppen zonder geldige reden : volledig bedrag, geen teruggave contributie
 2. Eerder stoppen met geldige reden (bijv. langdurige blessure) :
  1. Tot 31-12 van het lopende seizoen : 50% van de volledige contributie
  2. Na 01-01 van het lopende seizoen : volledige contributie
 3. Starten na 1 januari tot en met 31 maart van het lopende seizoen : 50% van de volledige contributie
 4. Starten vanaf 1 april van het lopende seizoen : Alleen mee trainen en geen wedstrijden, geen contributie

Alles wat niet valt binnen bovenstaande is “maatwerk” en moet worden besproken in het bestuur.