Info voor ouders

Vervoer naar uitwedstrijden
Bij iedere teamsport, dus ook bij voetbal, is er sprake van uitwedstrijden. Het is de bedoeling dat ouders, in het geval van jeugdvoetbal, beurtelings rijden. Wanneer het uw beurt is om te rijden, zal dit in het ‘Ons Doel’ vermeld worden. Mocht u onverhoopt niet kunnen dan is het tijdig zoeken van een vervanger belangrijk. Indien een team niet komt opdagen dienen wij als club, een boete af te dragen aan de KNVB. Deze kan doorbelast worden aan het betreffende team. De vertrekplaats is vanaf het Dorpshuis in De Kwakel, tenzij anders vermeld in het clubblad. Kom op tijd, dan kan er ook op tijd vertrokken worden.

Slecht weer protocol
Wanneer gaat er een wedstrijd niet door ivm slecht weer?
-Als de KNVB afzegt, zij laten dit doorgaans weten via hun website of op teletekst. Dit betreft dan een algehele afgelasting, of per district.
-KDO kan ook per veld afkeuren. Dit wordt dan via deze site vermeld bij afgelastingen. Bij uitwedstrijd kunt u op de site van de desbetreffende vereniging kijken of contact zoeken je de leider. Hij is meestal wel op de hoogte of een wedstrijd wel of niet door gaat.

Wedstrijdverslagen
In het clubblad kun je de wedstrijdverslagen laten opnemen. Je kunt e-mailen naar kopij@kdo.nl. Dit kun je doen tot maandagavond 19.00 uur. Geen e-mail? Geen probleem. Je kunt je geschreven tekst ook in het weekend inleveren achter de bar.
Kun je goed met een computer omgaan, let dan op de volgende zaken:
-Aanleveren als Word bestand
-Lettertype “Arial 10”
-Maak een verslag dat niet langer is dan één kolom van een A4-tje.

Dit maakt het werk voor de typistes van het clubblad wat eenvoudiger.
Aanleveren per e-mail heeft natuurlijk de voorkeur.

Sponsoring
KDO beschikt over een sponsorcommissie. In die commissie zit ook een lid van de voetbal. Het is de bedoeling dat voor ieder team een shirtsponsor gevonden wordt. Daarnaast bestaan er ook nog andere manieren van sponsoren, bijvoorbeeld door het plaatsen van een reclamebord van het bedrijf of het sponsoren van een (jaarlijks terugkerend) evenement.

Indien u besluit sponsor van KDO te worden kunt u het beste contact opnemen met één van de leden van de sponsorcommissie. Zij beschikken over alle benodigde informatie en kunnen u uitgebreid informeren over de mogelijkheden binnen KDO.