Nieuws veldvoetbal.

<< Veldvoetbal nieuws
Nieuws
 • Agenda Ledenvergadering afdeling voetbal 18-11-2021

  8 november 2021

  AANKONDIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING VOETBAL

  Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering voor de afdeling voetbal.

  Datum: 18 november 2021.

  Aanvang: 19.30 uur in de 2e kantine van KDO. Voor alle leden van 16 jaar en ouder.

               

  1. Opening

   

  1. Notulen ledenvergadering 2020

   

  1. Mededelingen

   

  1. Jaarverslag

   

  1. Financieel overzicht

   

  1. Begroting

   

  1. Contributie 2021 – 2022

   Door het coronajaar is ervoor gekozen om de contributie niet te verhogen en bij de senioren veld/zaal een korting te geven op de contributie, met als reden dat er bijna niet gevoetbald kon worden vanuit coronamaatregelen van de overheid. Inmiddels is de korting doorgevoerd bij de incassoprocedure 2021-2022.

  1. Bestuursverkiezing

  Vacatures:

  - wedstrijdsecretaris pupillen bestuur

  - lid sponsorcommissie vanuit afdeling voetbal

  1. Rondvraag