Nieuws veldvoetbal.

<< Veldvoetbal nieuws
Nieuws
 • Aankondiging Algemene Ledenvergadering Voetbal

  29 oktober 2022

  Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering voor de afdeling voetbal.

  Datum: 24 november 2022.

  Aanvang: 19:00 uur in de 2e kantine van KDO. Voor alle leden van 16 jaar en ouder.

  1. Opening

  2. Notulen ledenvergadering 2021

  3. Mededelingen

  4. Automatische incasso bij gele en rode kaartendoor leden

  5. Jaarverslag

  6. Financieel overzicht

  7. Begroting

  8. Contributie 2022 – 2023

  9. Bestuursverkiezing: geen mutaties

  10. Vacatures
   1. wedstrijdsecretaris pupillen bestuur
   2. bestuurlid sponsorcommissie vanuit afdeling voetbal
   3. lid technische commissie (TC): 2 nieuwe leden gezocht spoed

  11. Rondvraag