Nieuws veldvoetbal.

<< Veldvoetbal nieuws
Nieuws
 • Hoe houden we het voetbal leuk?

  8 juni 2024

  Het voetbalbestuur van KDO wordt steeds vaker geconfronteerd met wedstrijden die uit de hand lopen. Van bedreigingen onderling totuitschelden vanscheidsrechters en spelers, asociaal gedrag van spelers, en toeschouwers tot aan fysiek geweld.

  Dat dit gebeurt is op zich al vervelend, maar de ook administratieve afhandeling voor de scheidsrechter, teammanagers en het voetbalbestuur kost nadien veel tijd en geld (boetes).

  Er moeten getuigen worden gehoord, rapportages geschreven en vragen beantwoord aan de KNVB. Geen van onze vrijwilligers zit hierop te wachten. Het voetbalbestuur vraagt hiervoor aandacht.

  Dit bericht gaat met name over hoe je het beste kan handelen voor, tijdens en na lastige wedstrijden of waar nodig vooraf bij te verwachten risicoduels.

  Vooraf

  • neem tijdig contact op met jouw wedstrijdsecretarisom aan te geven dat ereen risicoduel op het programma staat. Deze kan dan contact opnemen methet bestuur van de tegenstander om problematiek rond het spelen van dereturnwedstrijd te bespreken.
  • besteed extra aandacht aan het ontvangen van de tegenstander.Begeleid ze naar de kantine of kleedkamers.
  • als er zelf voor een scheidsrechter moet worden gezorgd, probeer dan eenneutrale scheidsrechter, eventueel van een naburige vereniging, tebenaderen.
  • de scheidsrechter maakt vooraf heldere afspraken met deaanvoerders, assistent-scheidsrechters over de wijze waarop de wedstrijd wordtgeleid.

  Maak voor de wedstrijd duidelijke gezamenlijke afspraken overmaatregelen als hiertoe aanleiding is.

  Hierbij kan wordengedacht aan:

  • een afkoelingsperiode of het preventief wisselen van spelers.
  • extra aandacht voor een goede en correcte spelerspascontrole.
  • in de rust bij elkaar komen trainers / begeleiding van de teams om de eerste helft te bespreken en afsprakenvoor de tweede helft temaken.
  • dat rode kaarten en andere onregelmatigheden op het wedstrijdformulierworden vermeld.

  Tijdens

  • bij dreigende escalatie dient de aanvoerder of begeleider de scheidsrechter tevragen de wedstrijd stil te leggen en met aanvoerders en begeleiders inoverleg te gaan.
  • indien dit niet helpt, dient om een afkoelingsperiode te worden gevraagd.
  • mochten zich na de hervatting alsnog spelers, toeschouwers en/ofbegeleiders zich misdragen, dan dient de aanvoerder nogmaals met descheidsrechter te overleggen om iets aan de situatie te doen.
  • indien de situatie niet verbetert en deze ondanks alle inspanningen alsonveilig wordt geacht, kan het voorkomen dat een team besluit om teweigeren verder te spelen.
  • zorg in dat geval voor een gedegen rapportage en vul nooit een fictieveuitslag in. Hierdoor wordt de kans ontnomen het wangedrag (van wie ook) teonderzoeken en desgewenst aan te pakken.

  Na

  • neem contact op met het wedstrijdsecretariaat van jouw club.
  • geef een duidelijke, schriftelijke beschrijving waarom je hebt besloten met hetteam het veld te verlaten.
  • zorg voor meerdere verklaringen van getuigen.
  • stuur foto’s en/of filmpjes mee, die de verklaringen ondersteunen.
  • geef duidelijk aan welke acties er zijn ondernomen alvorens is besloten omvan het veld te lopen

  Met deze adviezen kunnen we samen zorgen dat wedstrijden tot een goed eind komen en er begrip is voor elkaar. Wanneer je over bovenstaande vragen hebt, kun je contact opnemen met de wedstrijdsecretaris van jouw categorie.

  Hieronder de contactgegevens van de wedstrijdsecretarissen. Deze kun je ook vinden in Ons Doel.


  VELDVOETBAL

  Voorzitter:
  Martin de Roij: 06 37421849
   
  Bestuurssecretariaat:
  Joyce Velgersdijk: 06 55366550
  veldvoetbal@kdo.nl
   
  Wedstrijdsecretaris Senioren:
  Marco van de Rotten: 06 10661640
   
  Wedstrijdsecretaris Junioren:
  Ron Plasmeijer: 06 53543510
   
  Wedstrijdsecretaris Pupillen: 
  Patrick den Haan: 06-25210249
   
  Wedstrijdsecretaris Damesvoetbal:
  Brigitte Rijnders - M: 06 27417831
   
  Wedstrijdsecretaris Meidenvoetbal:
  Idske Meijer: 0682335445
   
  Wedstrijdsecretaris G-voetbal:
  René Lek: 06 21631953
   
  Scheidsrechterzaken:
  Mark van Scheppingen: 06 18468952
   
  Zaalvoetbal:
  Gerrit de Graaf
  info@gerritdegraaf.nl
Evenementen
Weer
 • 13,9°
  Zwaar bewolkt
  Blijvend wisselvallig, maar wel zachter
Buienradar.nl