Nieuws veldvoetbal.

<< Veldvoetbal nieuws
Nieuws
  • Teamfoto

    1 oktober 2012

    Teamfoto’s

    Dit jaar zal het maken van teamfoto’s dit meer centraal worden aangestuurd. Maar het is natuurlijk nog wel leuk om een teamfoto op de site te laten plaatsen. Zeker nu alle teams een plekje op de site hebben. De vraag is dan ook aan alle leiders/sters om een zelf een teamfoto te maken en deze met gegevens over het team te mailen naar de Website Commissie. Zij zullen dan zorgen dat de foto wordt geplaatst plus de bijhorende gegevens.

    Op de site bij het team van de C1 kan je zien welke gegevens je zoal kan aanleveren. Daar ontbreekt de foto nog, maar het geeft een idee wat je kan aanleveren richting de Website Commissie.