Handbalnieuws

<< Handbal nieuws
Nieuws
 • Handbalbestuur versterkt door nieuwe vrijwilligers!

  10 maart 2013

  Het is gelukt!
  Enige tijd geleden hebben wij een noodoproep geplaatst omdat het water ons aan de lippen stond. Dit heeft effect gehad: maar liefst 4 mensen hebben zich het lot van KDO Handbal aangetrokken en zich bij ons gemeld. Inmiddels draaien 3 van de 4 dames al volop mee binnen het bestuur van de afdeling Handbal.

  Patricia Wiering, moeder van Fleur Servaas uit de E-jeugd, is met ingang van 7 maart jl. voorzitter a.i. geworden. Verder hebben wij Trudy Lauwers, moeder van Anouk (C1) en Cindy (D2), bereid gevonden de functie van secretaris te gaan vervullen. Beiden zullen door jullie, de leden, in de algemene ledenvergadering moeten worden gekozen (er vanuitgaande dat er geen tegenkandidaten worden voorgedragen). Ook komt volgend seizoen Corinne Hogenboom, moeder van Yara uit de D2, samen met Cindy de functie van wedstrijdsecretaris invulling geven. Met de vierde persoon, die zich afgelopen week aanmeldde, gaan wij nog in gesprek. Er mag geen twijfel over bestaan dat wij hier héél erg blij mee zijn! 

  Veel van onze leden (en ouders) doen al iets voor de vereniging. Dat is ook nodig, want met elkaar moeten we de vereniging draaiende zien te houden. Wil jij hier ook iets aan bijdragen? Toon je verenigingshart en meld je bij één van de bestuursleden of via handbal@kdo.nl. We hebben voor iedereen wel een passende taak of functie!

  Bestuur KDO Handbal