Nieuws veldvoetbal.

<< Veldvoetbal nieuws
Nieuws
 • KDO Veldvoetbal ; Algemene Ledenvergadering

  30 november 2020

  Mocht u aanwezig willen zijn, dan graag een mail sturen voor 9 december 2020 naar veldvoetbalbestuur@kdo.nl zodat we kunnen registeren of er meer dan 30 personen de ALV willen bijwonen. In verband met de maatregelen van corona is het niet toegestaan om met meer dan 30 personen bij elkaar te komen. Indien meer dan 30 personen willen komen gaan we digitale ledenvergadering overwegen.

  Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering voor de afdeling veldvoetbal.

  Datum: 15 december 2020.

  Aanvang: 19.00 uur in de kleine kantine van KDO. Voor alle leden van 16 jaar en ouder.

  AGENDA:

  1. Opening

  2. Notulen ledenvergadering 2019

  3. Mededelingen

  4. Jaarverslag

  5. Financieel overzicht

  6. Begroting

  7. Contributie 2021 – 2022

  Voorstel is om de contributie niet te verhogen

  1. Bestuursverkiezing

  .Vacature voor Wedstrijdsecretaris Junioren

  -Vacature voor Wedstrijdsecretaris Pupillen

  -Vacaturen Sponsor commissie

  Vacature Scheidsrechters zaken

  1. Rondvraag