Touch Rugby

Bij de jeugd spelen we het zogenaamde touch rugby. Dit is een rugbyvorm die specifiek is bedoeld voor de jeugd en die er voor zorgt dat rugby prima voor iedereen is te spelen.

Touch rugby is een variant waarbij intensief fysiek contact wordt voorkomen. In plaats van de gebruikelijke tackle, wordt een speler getikt. Deze vorm van rugby stimuleert de beweeglijkheid en het actief samenspelen.

Hieronder geven we in het kort de spelregels van het touch rugby weer:

1.   Een ploeg bestaat uit 7 spelers op het veld en maximum 7 reserve spelers.

2.   Een wedstrijd duurt officieel 2 maal 25 minuten en wordt gespeeld over de breedte van een half rugbyveld. De ploeg die het hoogste aantal tries scoort wint de wedstrijd.

3.   Een ploeg krijgt maximaal 6 pogingen om te scoren. Eén poging wordt in mindering gebracht telkens als de baldrager door een verdediger aangetikt wordt.

4.   Na het aantikken van een aanvaller moet de verdediging 5 meter achter-uit gaan alvorens hun verdedigende taken te mogen hervatten.

5.   De aangetikte speler plaatst de bal tussen de benen (maximaal 1 meter achterwaarts rollen). Het spel hervat als de bal de grond raakt.

6.   De aangetikte speler mag niet, nadat hij getikt werd, nog proberen te passen naar een medespeler. Doet hij dit wel dan verliest zijn ploeg balbezit. De tegenpartij hervat het spel door het nemen van een tap-penalty. Bij een tap-penalty plaatst men de bal op de grond en raakt men hem aan met één van beide voeten. Vervolgens raapt men de bal op om daarna verder te spelen.

7.   Als de aanvallende ploeg niet tot scoren komt binnen deze 6 pogingen wordt de bal aan de verdediging gegeven op de plaats waar de laatste touch gebeurde. Herstart via een tap-penalty en zij krijgen op hun beurt 6 pogingen om tot scoren te komen.

8.   Men scoort door de bal neer te drukken achter de doellijn van de tegenstander zonder aangetikt te worden door een tegenstander. Een score levert 1 punt op.

9.    Herstart na score gebeurt via het nemen van een tap-penalty in het midden van het veld door de ploeg die de score tegen kreeg.

10.   Alle fouten worden bestraft met een penalty. Herstart en 6 aanvals-pogingen voor de tegenpartij door het nemen van een tap-penalty op de plaats van de fout.

11.   De bal wisselt van team als hij voorwaarts gepassed wordt of naar voren valt. Ook als de baldrager de zijlijn met de voet betreedt of er overheen stapt. Herstart op de plaats van de fout of op 5 meter veld inwaarts van de zijlijn.

12.    Een verdediger staat off-side als hij, nadat de aanvallende baldrager is aangetikt, geen 5 meter terugkeert in de richting van zijn eigen doellijn alvorens de verdedigende activiteiten te hervatten. Off-side wordt bestraft met een extra 10 meter verlies voor de verdedigende partij en de aanvallende partij krijgt opnieuw 6 aanvalspogingen.

13.  Ruw spel of onsportief gedrag wordt direct bestraft met een penalty. De verdedigers moeten 10 meter achteruit en de aanvallers krijgen opnieuw 6 aanvalspogingen.

14.   Een aanvaller mag, nadat hij getikt is geweest niet een aantal meters doorlopen en verder spelen. De bal moet neergelegd worden op de plaats waar hij of zij werd aangetikt.

15.   De speler die de bal van de grond opraapt (genaamd scrum-half) mag naar voren lopen, maar mag niet scoren. Indien hij reglementair aan-getikt wordt verliest zijn ploeg de bal.

16.   Er wordt niet gekickt in Touch - Rugby. Doet men dit wel dan is de bal voor de tegenpartij en wordt er opnieuw gestart met tap-penalty.

17.   De scheidsrechter zal steeds aanduiden, met gestrekte arm, waar de touch plaatsvond of waar de penalty genomen moet worden.

18.   Een touch wordt altijd geroepen door de uitvoerder. De scheidsrechter zal in principe alle geroepen touches geven. Indien hij zeker is dat iemand roept zonder de tegenstander te hebben aangeraakt krijgt de aanvallende ploeg een penalty + een waarschuwing voor de roeper.

19.   Bij herhaaldelijk negatief, ruw of onsportief spel kan een speler uitgesloten worden.

20.   De scheidsrechter kan op elk ogenblik de voordeelregel toepassen indien hij oordeelt dat dit voordeel oplevert.

Evenementen
Weer
  • 5,4°
    Zwaar bewolkt
    Enkele buien
Buienradar.nl