Nieuws

<< Sportvereniging KDO nieuws
Nieuws
 • Algemene Ledenvergadering sv KDO

  1 november 2021
  Algemene Ledenvergadering sv KDO

  Aan alle leden en donateurs van alle afdelingen van Sportvereniging KDO

  (vanaf 16 jaar)

  Hierbij nodigen wij u uit voor de:

  ALGEMENE LEDENVERGADERING van Sportvereniging KDO,

  Die op donderdag 18 november 2021 om 21.00 uur in de 2e kantine.

  (De stukken liggen vanaf 11 november in de kantine).

  Op de agenda staan de volgende punten: 

  1. Opening door de vice-voorzitter
  2. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 15 december 2020
  3. Mededelingen en ingezonden stukken
  4. Bespreking jaarverslag
  5. Bespreking financiële stukken
  6. Bestuursverkiezing
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

  Toelichting Agendapunt 6

  Door periodiek aftreden ontstaat er een vacature voor de positie van voorzitter.

  Andy Verstelle stelt zich herkiesbaar.

  Het hoofdbestuur stelt voor:

  • Andy Verstelle te herbenoemen tot voorzitter

  Mochten er eventuele kandidaten zijn voor genoemde functie, dan gelieve een lijst van ten minste 10 personen met geldige handtekening, waarvan die van de kandidaat, waarmede hij of zij te kennen geeft een eventuele bestuursfunctie te aanvaarden, voorafgaand aan de vergadering aan de vicevoorzitter kenbaar te maken/te overhandigen.

  Namens het hoofdbestuur van de s.v. KDO

  Cora Bartels, secretaris

  Rooster van aftreden KDO hoofdbestuur

  2021:    Andy Verstelle (voorzitter)

  2022:   Harry van de Rotten (penningmeester)

  2023:   Cora Bartels (secretaris/2e penningmeester)    

  2023:   Peter Oudshoorn (beheer)

   

             

   

   

   

Evenementen
Weer
 • 7,9°
  Vrijwel onbewolkt (zonnig/helder)
  Zondag vriendelijk, daarna herfstachtig weer.
Buienradar.nl