Nieuws

<< Sportvereniging KDO nieuws
Nieuws
 • Algemene Ledenvergadering

  14 november 2021

  Het hoofdbestuur van sv KDO heeft besloten, op grond van de huidige corona-maatregelen, de op 18 november aanstaande geplande Algemene Ledenvergadering (ALV) uit te stellen.

  Afhankelijk van de ontwikkelingen in de komende weken zal de ALV op een later moment fysiek worden gehouden in de tweede kantine, of alsnog digitaal, overigens net zoals dat vorig jaar is gebeurd.

  Nadere info volgt zo spoedig mogelijk via nieuwsbrief Ons Doel en op de website.

   

  Het hoofdbestuur